Informacje na temat zakończenia roku szkolnego

Kochani Rodzice i Uczniowie!!!!

     Kończąc rok szkolny 2019/2020 jesteśmy nadal zmuszeni ograniczyć bezpośrednie kontakty z naszymi uczniami z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie pandemii COVID-19.

     Informuję, że po odbiór świadectw uczniowie przychodzą  26 czerwca 2020 r. o ustalonej godzinie. Wchodzą do szkoły wejściem podanym w harmonogramie poniżej mając zakryte usta i nos. Uczeń przychodzi z wypełnioną deklaracją i oświadczeniem odnośnie procedury bezpieczeństwa COVID-19 (do pobrania ze strony szkoły). Po zmierzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk udają się wyłącznie pod opieką wychowawców do swoich sal, zachowując dystans społeczny. Pamiętajmy, że po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)!Po wręczeniu świadectw uczniowie wychodzą ze szkoły rotacyjnie. Odpowiedzialni za to są wychowawcy poszczególnych klas. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodzice pozostają na zewnątrz.

            Harmonogram odbioru świadectw:

9.00 - klasa 0- świetlica szkolna, wejście od strony tarasu balkonowego

9.00 - klasa I- wejście główne,

9.15 - klasa II - wejście główne

9.30 - klasa III- wejście główne

10.00 - klasa IV- wchodzi do budynku szkoły wejściem obok kuchni

10.15 - klasa V- - wejście główne

10.30 - klasa VI   świetlica szkolna wejście od strony tarasu balkonowego

10.30 - klasa VII-   wejście główne

12.00 - klasa VIII.- wejście główne

                                                                                                          Z pozdrowieniami

                                                                                              Dyrektor Magdalena Dranka-Żywiec

 OŚWIADCZENIE RODZICA    Deklaracja

Konkurs fotograficzny

Filia biblioteczna w Harklowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza do udziału w

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  „CZYTAM SOBIE… o zwierzętach,

                               dla zwierząt,

                                                       ze zwierzętami”

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY      Załącznik nr.1

Egzamin ósmoklasisty - informacje

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020r

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

znajduje  się  na  stronie  Kuratorium  Oświaty  w  Rzeszowie adres strony: ko.rzeszow.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

 

Konsultacje

Konsultacje dla uczniów kl.VIII odbędą się  27 i 28 maja w godz. 13.00-14.30.

Do pobrania: OSWIADCZENIE RODZICA   DEKLARACJA RODZICA   Zgoda rodzica

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Na stronie

     https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.docx

znajdują się dokładne informacje, z którymi należy się zapoznać.

RODZICE uczniów klas I-III, oddziału przedszkolnego, którzy deklarują udział swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych   informują telefonicznie dyrektora szkoły o tym fakcie. Pobierają oświadczenie i deklarację ze strony szkoły, wypełniają i dostarczają do szkoły do dnia 22 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA        DEKLARACJA RODZICA