Konkurs fotograficzny

Filia biblioteczna w Harklowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza do udziału w

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  „CZYTAM SOBIE… o zwierzętach,

                               dla zwierząt,

                                                       ze zwierzętami”

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY      Załącznik nr.1

Konsultacje

Konsultacje dla uczniów kl.VIII odbędą się  27 i 28 maja w godz. 13.00-14.30.

Do pobrania: OSWIADCZENIE RODZICA   DEKLARACJA RODZICA   Zgoda rodzica

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Na stronie

     https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.docx

znajdują się dokładne informacje, z którymi należy się zapoznać.

RODZICE uczniów klas I-III, oddziału przedszkolnego, którzy deklarują udział swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych   informują telefonicznie dyrektora szkoły o tym fakcie. Pobierają oświadczenie i deklarację ze strony szkoły, wypełniają i dostarczają do szkoły do dnia 22 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA        DEKLARACJA RODZICA

Egzamin ósmoklasisty - informacje

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020r

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

znajduje  się  na  stronie  Kuratorium  Oświaty  w  Rzeszowie adres strony: ko.rzeszow.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 
 
Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

 

plak