Spotkanie autorskie z Ewą Nowak

W dniu 29 września 2020 r. uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły spotkali się z Ewą Nowak. Autorka felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży odwiedziła Szkołę Podstawową w Harklowej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Czas na o!czytanie”. W 2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść pt. ,,Wszystko, tylko nie mięta''. W swoich książkach autorka podpowiada, jak sobie radzić w dobrych  i złych chwilach. Odnosi się do wartości takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych, przyjaźń, miłość i szacunek dla drugiego człowieka. Podczas wizyty z ogromnym poczuciem humoru opowiadała o swoich początkach pisarskich i obecnej twórczości. Stwierdziła, że w każdym z jej spotkań autorskich uczestniczy przynajmniej jeden przyszły artysta. Pani Ewa zachęcała do czytania książek, które są skarbnicą pomysłów na życie. Swoją pozytywną energią zaraziła na pewno wielu uczniów i dodała im wiary w siebie. Była to niewątpliwie ciekawa i interesująca lekcja, która na długo zapadnie w pamięci młodzieży.

20200929 102632

IMG 1637

IMG 1640

IMG 1642

20200929 111945

20200929 112356

IMG 1647

Lekcja biblioteczna

       W dniu 23 września 2020 r. uczniowie klasy VIII naszej szkoły uczestniczyli w lekcji     w filii Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Podczas wizyty zorganizowanej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Czas na o!czytanie” młodzież przygotowała się do spotkania autorskiego z Ewą Nowak. Dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością czekamy, kiedy współczesna pisarka odwiedzi naszą szkołę.

20200923 104634

20200923 104600

20200923 104449

 

            

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej w czasie epidemii

Procedury funkcjonowania szkoły   w czasie epidemii zamieszczono w zakładce O szkole

Narodowe Czytanie 2020 r.

Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się 8 września 2020 roku przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego - wybitnego dzieła epoki romantyzmu czytały osoby sprawujące ważne funkcje w Gminie Skołyszyn oraz młodzież naszej szkoły.

       Celem akcji jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.                                                                            

       Spotkanie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Szkołę Podstawową w Harklowej rozpoczęła Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska, czytając okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie fragmenty „Balladyny” kolejno czytali: Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Paweł Gutkowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skołyszynie - Małgorzata Berkowicz; Sekretarz Gminy Skołyszyn - Izabela Jankowska - Zawada; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej  - Magdalena Dranka – Żywiec; Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn -  Dariusz Łyszczarz; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Joanna Dopart. Dalsze fragmenty czytali uczniowie naszej szkoły: Kamila Gumienna, Karolina Magdalena Sepioł, Paulina Zając, Jakub Marszałek oraz Przemysław Kuchta. W postać Goplany wcieliła się Karolina Julia Sepioł. Prowadzący imprezę Zuzanna Rewiś i Kamil Gotfryd wywiązali się również ze swojej roli znakomicie. Niecodzienną uroczystość uświetnił występ Bartosza Klęby.    

       Na zakończenie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Pani Marta Gąsiorowska podkreśliła wagę kultywowania i upowszechniania czytelnictwa. Zgromadzeni mogli także opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkowym stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta.  

IMG 8963

IMG 8926

IMG 8920 1

IMG 8929 1

IMG 9002

IMG 8953

IMG 8994

IMG 8988

IMG 8992

IMG 8996

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu 1 września uczniów i rodziców klasy 0-VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej

 

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Godzina 9.00- spotkanie z wychowawcami uczniów klas 0-III

 1. klasa 0- świetlica

 2. klasa I – sala nr 8

 3. klasa II- sala nr 4

 4. klasa III- sala nr 10

Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: maseczka, rękawiczki.

Godzina 10.00 - spotkanie z wychowawcami uczniów klas IV-VIII

 1. klasa IV- sala nr 1

 2. klasa V- sala nr 3

 3. klasa VI – sala nr 7

 4. klasa VII- sala nr 6

 5. klasa VIII - sala nr 5
  1) Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, bez rodziców.
  2) Jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: przebywanie w wyznaczonej strefie – na zewnątrz szkoły oraz przestrzeganie zasad sanitarnych: dystans społeczny – min. 1,5 m od pracownika szkoły, innego ucznia lub rodzica, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, dezynfekcja rąk