Informacje o projekcie

 Tytuł projektu:

Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Wnioskodawca:Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 01.05.2018-30.06.2020

 

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 05.2018-06.2020.

 

Grupa docelowa:

1) Uczniowie z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów.

2) Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.

3) Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

Zadania:

1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic.

2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 130 osób (107 nauczycielek/23 nauczycieli)

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 750 osób (350 uczennic/400 uczniów)

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 120 osób (98 nauczycielek/22 nauczycieli)

6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 800 osób (376 uczennic/424 uczniów)

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 699 320,00 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 199 920,00 zł

Wkład własny: 99 960,00 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Szkolenie nauczycieli 09.2018-04.2019 - Szkoły objęte wsparciem
Zajęcia dodatkowe dla uczniów 10.2018-06.2020 - Szkoły objęte wsparciem
Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych
05.2018-11.2018 - Szkoły objęte wsparciem

 

Regulamin rekrutacji i udziału uczniów  2018-2019 Skołyszyn

   

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 3 września 2018r uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  w Harklowej rozpoczęli   nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas uroczystej akademii  pani dyrektor mgr Magdalena Dranka- Żywiec   serdecznie  powitała  wszystkich  uczniów,  rodziców  i  grono  pedagogiczne,  a  następnie  omówiła  organizację  roku  szkolnego. Przedstawiła  wychowawców  poszczególnych  oddziałów,  przydzieliła  opiekę  nad  pracowniami.  Wszystkim uczniom życzyła dużo  zapału,  wiary  w  siebie i  swoje  możliwości,  wielu sukcesów  w  nauce  zachęcała  wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy. 

Gminny Konkurs Ortograficzny,,Z ortografią za pan brat”

                   11 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Święcanach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „ Z ortografią za pan brat”. Celem konkursu było wyrabianie spostrzegawczości ortograficznej, wdrażanie do samokontroli, budzenie zainteresowania ortografią, utrwalanie poznanych zasad i reguł ortograficznych oraz ich umiejętne zastosowanie. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Składał się on z dwóch części: testu ortograficznego i dyktanda. Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Ciekielska, Jakub Marszałek i Bartosz Klęba. Uczniowie musieli wykazać się znakomitą znajomością reguł polskiej pisowni oraz umiejętnością zastosowania ich w praktyce. Udział w konkursie podopiecznych pani Magdaleny Berkowicz okazał się niecodziennym sukcesem. Uczeń IV klasy Jakub Marszałek wykazał się doskonałą znajomością ortografii i zajął I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Ortografii Gminy Skołyszyn 2018, natomiast Bartosz Klęba także uczeń IV klasy zdobył III miejsce.

       Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

DSC 03751

DSC 0367

DSC 0363

DSC 0370

DSC 0373

Święto Patrona

                                                 „ Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka”.

                                                                 Tadeusz Kościuszko

          21 czerwca 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona. Uroczystą akademię przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z kolegami i koleżankami z VII klasy pod opieką pań: Jolanty Proszek i Magdaleny Berkowicz. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki, recytowali także wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec, która podziękowała twórcom przedstawienia, podkreślając jego wartość wychowawczą i artystyczną.

Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego

    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród rzeczowych i wsparcie finansowe oraz pomoc okazaną przy organizacji Pikniku Rodzinnego. Serdecznie dziękujemy za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których można polegać.
   Lista  sponsorów:

TOM TECH  Gdańsk- firma spedycyjna
HENRYK  POPIELA  PPHU CENTRUM SP. Z O.O. 38-242 SKOŁYSZYNIE
WALDEMAR  MAZIARZ,  PAWEŁ  CZOCHARA
TRANSPORT SAMOCHODOWY PIOTR STANKIEWICZ SŁAWĘCIN
PKD Glas Damian  Świerzowski  Skołyszyn
BRONISŁAW  STÓJ  PIECZARKI  LISÓW
Firma STOL MEB WACŁAW JAREK Harklowa
WOJCIECH  KLĘBA  USŁUGI  STOLARSKIE  HARKLOWA
ZOFIA  I  SŁAWOMIR  BRĄGIEL
ZOFIA  ŁACEK  SKLEP  SPOŻYWCZY  SKOŁYSZYN
  ASTRA PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO- HANDLOWE KRAJOWICE
  Angelika Gorczyca  Zakład  fryzjerski
VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O. UL. BIAŁOBRZESKA 100 A 38-400 KROSNO
   ROMAN  STYGAR ZPUH WIERTMET SP. ZO.O. UL. KOLONIA 21/7 LIBUSZA
BARTOSZ  JANKOWSKI  ART  FORMAT  JASŁO
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY GENOWEFA SZOT, DARIUSZ SZOT Skołyszyn
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne Rzeszów Ul. Sokoła 4 35-010 Rzeszów
Perfect Serwis Stacja Kontroli Pojazdów 38-242 Skołyszyn
ONETEX sp. z o.o Transport Międzynarodowy Skołyszyn
Bank Spółdzielczy w Skołyszynie
Sklep Motoryzacyjny JAFI Kazimierz Janiszewski Skołyszyn
Zakład Fryzjerski  K2  JASŁO  
AES S.A. ul. Mikołaja Kopernika 18 Jasło  
LUMEN   GRZEGORZ  POTYKANOWICZ
Studio  Urszula  ZDROWIE  I  FIGURA   URSZULA  WĘGRZYN
Zakład Masarski Ubój-Wyrób-Sprzedaż M.Hap, M.Hap, M.Polak s.c. Dobrucowa 92 38-204 Tarnowiec
ANDRZEJ NIZIOŁEK Głęboka
  MARTA  WĘDRYCHOWICZ  STUDIO  KOSMETYCZNE  SKOŁYSZYN
AB2  SERWIS   JASŁO
AUTO REM  SKOŁYSZYN
IGMAR LESIAK RAMUT Sp. j. Dąbrówka 103/a 38-211 Jasło
Zbigniew Maziarz, Harklowa  MULTIFERB
ŁUKASZYK-  TRANS   BŁAŻEJ  ŁUKASZYK   WIELOPOLE  SKRZYŃSKIE
SKLEP  OBUWNICZY KATARZYNA  KRYGOWSKA  Skołyszyn  
 BAMBI HURTOWNIA  SPOŻYWCZA
 TRUST HURTOWNIA  MONKA  GAWLAK
 WACŁAW  JAREK -ZAKŁAD  STOLARSKI  -HARKLOWA
  HURTOWNIA  DAKAR
BIURO  PLUS  KROSNO
MÓWISZ   I  MASZ  DANIEL  FUK  SERWIS  SAMOCHODOWY SKOŁYSZYN
INSTALATOR -  SEBASTIAN  KLISIEWICZ- SKOŁYSZYN
LOTOS JASŁO
Stacja benzynowa  WOJMAR Wojciech  Warywoda,  Marian  Pogorzelski SKOŁYSZYN
MRÓWKA JASŁO

     
     Serdecznie dziękujemy też wszystkim, którzy pracowali przy  organizacji  pikniku.  
Rodzicom,  którzy  aktywnie  włączyli  się  w  gromadzenie  nagród  na  piknikową  niespodziankę Paniom, które przy­gotowały zapiekanki, Mamom, które upiekły ciasta,  oraz wszystkim zaangażowanym osobom przy organizacji imprezy, których nie sposób wy­mienić.   
     
      Dziękujemy wszystkim, którzy swą pracą i pomocą wsparli organizację Pikniku – Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły.

Dyrektor  szkoły
mgr  Magdalena  Dranka- Żywiec