Spotkanie ze sławną pisarką

             W dniu 26 września bieżącego roku uczniowie klasy IV naszej szkoły wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Kozioł uczestniczyli w spotkaniu ze sławną pisarką i ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech. Absolwentka Sztuk Pięknych w Warszawie została zaproszona przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czy patriotyzm jest tylko dla dorosłych? Uczniowie szukali odpowiedzi na to pytanie, będące myślą przewodnią spotkania. Poznali różne oblicza patriotyzmu, dzielili się także swoimi doświadczeniami i wiedzą o tym, jak być patriotą na co dzień. Pisarka zaprezentowała także napisane i zilustrowane przez siebie książki oraz zainicjowała wspólną zabawę, w czasie której czwartoklasiści wykazali się znajomością treści „ Dynastii Miziołków”. Ponadto zaznajomili się z informacjami na temat pracy autorki nad serią książek do nauki czytania „Czytam sobie”. Spośród uczestników spotkania został wybrany także sobowtór Miziołka. Na zakończenie uczniowie otrzymali autografy i dedykacje, które na pewno będą niecodzienną pamiątką spotkania.

img 4018 1538039045

Uroczystość zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego

                   Już na początku września pełną parą ruszyła kampania wyborcza do Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej. Kandydaci prezentowali swój program wyborczy, zachęcając wyborców do oddania głosów. Nadszedł dzień wyborów. 25 września bieżącego roku szkolnego komisja wyborcza przeprowadziła w pełni demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego.          W głosowaniu wzięli udział wszyscy uprawnieni do głosowania, tj. uczniowie klas IV – VIII. W tajnym głosowaniu wyłoniony został Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

          PRZEDODNICZĄCY: Maciej Woźniak kl. VIII

           ZASTĘPCA: Patryk Kardaś kl. VIII

           SKARBNIK: Agnieszka Klęba kl. VIII

           SEKRETARZ: Roksana Baron kl. VII

           SEKCJA KULTURALNO – ROZRYWKOWA:

                                  Amelia Ciekielska kl. VII

                                   Patrycja Piecuch kl. VIII

                                   Przemysłąw Kuchta kl. VI

            SEKCJA PORZĄDKOWA:

                                   Kamil Stec kl. VIII

                                  Łukasz Dolecki kl. VI

                                   Antoni Stój kl. VIII

             SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

                                 Zuzanna Rewiś kl. VI

                                 Agnieszka Czajka kl. VI

                               Kamil Gotfryd kl. VI

                    1 października 2018 roku Samorząd Uczniowski został zaprzysiężony podczas uroczystego apelu. Ponadto przeprowadzono wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Funkcję opiekunów będą pełnić: p. Jolanta Proszek, p. Magdalena Berkowicz oraz p. Mariusz Szpak. Uczniowie uznali, iż najlepszym Rzecznikiem Praw Ucznia będzie p. Mariusz Szpak. Na koniec głos zabrała pani dyrektor, składając gratulacje i wyrażając nadzieję na owocną współpracę z Samorządem Uczniowskim.            Nowo wybranym gospodarzom naszej szkoły życzymy sukcesów, realizacji przedwyborczych obietnic, zapału do pracy i godnego reprezentowania całej uczniowskiej braci.

IMG 20181001 WA0003

Narodowe Czytanie w Harklowej

           W dniu 7 września 2018 roku filia biblioteki GOKiCz w Harklowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Harklowej zorganizowały Narodowe Czytanie, które odbyło się obok budynku Domu Ludowego w Harklowej. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej  tożsamości.                                                                                                                                                                Uroczystość rozpoczęła Pani Magdalena Dranka – Żywiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej , która przywitała wszystkich zgromadzonych słuchaczy. W swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na to, iż zainaugurowana prze Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W dalszej części zebrani usłyszeli, iż lekturą Narodowego Czytania jest w tym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto Para Prezydencka zachęca do czytania przez cały rok 44 tekstów Antologii Niepodległości.

     Następnie fragmenty tej pięknej i mądrej lektury, przybliżającej doświadczenia sprzed wieku zaprezentowali: Magdalena Dranka – Żywiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej, Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, Bogdan Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Marta Zając – przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Harklowej, Małgorzata Lenard – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Harklowej, Przemysław Maczuga – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Harklowej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Harklowej. Epokowe kostiumy, styl i język przedstawiony przez czytających, a także oprawa muzyczna sprawiły, iż słuchacze choć na chwilę mogli przenieść się myślami w świat początku XX wieku.

    Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Pani Marta Gąsiorowska podkreśliła wagę kultywowania i upowszechniania czytelnictwa. Podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie akcji, a w szczególności paniom: Dorocie Setlak i Magdalenie Berkowicz. Ponadto zaprosiła wszystkich zgromadzonych do opieczętowania przyniesionych egzemplarzy „Przedwiośnia” pamiątkowym stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta RP. Później wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Harklowej oraz obejrzeli różne wydania „Przedwiośnia” zaprezentowane przez Księgarnię Nowa z Jasła.

IMG 3642

IMG 3684

IMG 3606

IMG 3676

IMG 3587

IMG 3582

IMG 3647

IMG 3689

IMG 3711

IMG 3699

 

    

    

Spektakl profilaktyczny

         W dniu 24 września 2018 roku gościliśmy w naszej szkole artystów Studia Edukacji Profilaktycznej i Inicjatyw Artystycznych „Szafir” z Krosna. Aktorzy przedstawili ciekawy program „Bezpieczna droga do szkoły”, który obejrzeli uczniowie klas 0 – IV. Głównym tematem spektaklu było bezpieczeństwo na drodze. Zaprezentowany występ w sposób sugestywny i humorystyczny przedstawił nieprawidłowości zachowań na drogach publicznych, jednocześnie przestrzegając przed konsekwencjami ryzykownych zachowań. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o czym ostrzegają ich niektóre znaki drogowe oraz jak zachować się, gdy zaczepi ich obca osoba. Ponadto nauczyli się piosenki o ruchu drogowym. To była niecodzienna i pouczająca lekcja. Dziękujemy artystom za wspaniały występ.

IMG 4026

IMG 4029

IMG 4031

Informacje o projekcie

 Tytuł projektu:

Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Wnioskodawca:Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 01.05.2018-30.06.2020

 

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 05.2018-06.2020.

 

Grupa docelowa:

1) Uczniowie z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów.

2) Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.

3) Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

Zadania:

1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic.

2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 130 osób (107 nauczycielek/23 nauczycieli)

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 750 osób (350 uczennic/400 uczniów)

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 120 osób (98 nauczycielek/22 nauczycieli)

6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 800 osób (376 uczennic/424 uczniów)

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 699 320,00 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 199 920,00 zł

Wkład własny: 99 960,00 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Szkolenie nauczycieli 09.2018-04.2019 - Szkoły objęte wsparciem
Zajęcia dodatkowe dla uczniów 10.2018-06.2020 - Szkoły objęte wsparciem
Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych
05.2018-11.2018 - Szkoły objęte wsparciem

 

Regulamin rekrutacji i udziału uczniów  2018-2019 Skołyszyn