Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący- Dorota Gotfryd
Zastępca-  Marta  Ciekielska
Skarbnik-  Przemysław  Stygar
Sekretarz- Jolanta Sepioł
Członkowie:  Andrzej Zając
                       Aneta Maczuga
                      Marcin Stygar
  Komisja rewizyjna:
                      Irena Rewiś
                      Beata Biesiada 
                      Ewa Mlicka

 

Zebranie z Rodzicami

W czwartek (21 września 2017r) o godz.16.00 odbędzie się spotkanie Rodziców  z dyrektorem, a następnie z wychowawcami klas.

Święto Patrona

Zwyciężyć siebie samego - największe zwycięstwo."

                 Tadeusz Kościuszko
22 czerwca  obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. W tym roku program artystyczny przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego  pod opieką p.Jolanty Proszek.   Po odśpiewaniu hymnu państwowego, narratorzy przypomnieli wydarzenia historyczne związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki. Następnie   uczniowie pięknie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Magdalena Dranka- Żywiec podziękowała twórcom patriotycznego przedstawienia podkreślając jego wartość wychowawczą i artystyczną. Podsumowała również konkurs wiedzy o Patronie Szkoły nagradzając jego laureatów.Uroczystość ta była doskonałą okazją do nagrodzenia uczniów za ich naukowe, sportowe czy artystyczne sukcesy oraz pracę w organizacjach szkolnych i udział w konkursach. Uczniowie szkoły w dowód uznania otrzymali m.in. dyplomy i książki oraz gratulacje z rąk p. dyrektor .

 IMG 3521

IMG 3541

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 4 września 2017r uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  w Harklowej rozpoczęli w odnowionym budynku szkoły  nowy rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystej akademii  pani dyrektor mgr Magdalena Dranka- Żywiec ciepło przywitała wszystkie dzieci , rodziców oraz pracowników szkoły, a następnie omówiła główne  zmiany związane z reformą oświaty oraz organizację roku szkolnego. Przedstawiła wychowawców klas, przydzieliła opiekę nad  klasopracowniami.  Wszystkim uczniom życzyła wysokich wyników w nauce oraz powodzenia w konkursach i zawodach. Zachęcała ich  także    do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.

  

Wycieczka do Bochni i Krakowa

 13 czerwca 2017 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Harklowej wraz z opiekunami: p. B. Zabrzeską, p .E. Acelą, p. D. Klebą, p. M. Ciekielską, oraz M. Cieślik  uczestniczyli w wycieczce do Bochni i Krakowa .

Celem wycieczki było pogłębienie zainteresowań uczniów oraz poszerzenie dotychczasowej teoretycznej wiedzy historycznej  i przyrodniczej .

       Głównym punktem programu było poznanie historii najstarszej kopalni soli w Polsce. Kopalnia Soli Bochnia jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wydobycie soli w okolicach Bochni to historia sięgająca 3,5 tyś lat p.n.e. Sól pozyskiwano przez odparowanie soli z solanki. Studnie solankowe stały się zalążkiem wydobycia soli metodami górniczymi. Początki bocheńskiej kopalni jako zakładu wydobywczego sięgają roku 1248. Najstarsze bocheńskie szyby górnicze to szyb Sutoris i Gazaris. Uczniowie dowiedzieli się, że to właśnie z bocheńską kopalnią i szybem Sutoris związana jest legenda o pierścieniu Św. KingiUczniowie przemierzali podziemia kopalni pieszo, co dawało  okazję do wypoczynku w leczniczym mikroklimacie podziemnych komór solnych. Jedną z atrakcji był przejazd podziemną kolejką. Uczniowie mogli  też skorzystać z podziemnego placu zabaw oraz zagrać w piłkę na podziemnym boisku. Bocheńska kopalnia, jako jedyna kopalnia w Polsce posiada podziemną przeprawę łodziami. Drewniane łodzie pływające po zalanej solanką komorze są zarejestrowane w Polskim Rejestrze Statków, tak jak statki pływające po morzach. Szczególną atrakcją bocheńskiej kopalni jest Ekspozycja Multimedialna, dzięki której  uczniowie poznali historię wydobycia soli, trud górniczej pracy, a także historię Polski.

   Następnym punktem programu było zwiedzanie ogrodu zoologicznego w Krakowie, w którym uczniowie  mogli obejrzeć   zwierzęta z różnych zakątków  świata i poznać ich zwyczaje. Uczestnicy wycieczki mogli wykonać fotografie najciekawszych okazów.

. Oczywiście wycieczka nie mogła odbyć się od bez wizyty w Mc Donaldzie, a także zakupu pamiątek. Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie wrócili wieczorem do domu.

         Wycieczka była bardzo udana, dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie zobaczyli interesujące miejsca, zrobili sporo pamiątkowych zdjęć i stali się bogatsi o nowe doświadczenia.

 

20170613 090547

20170613 092639

20170613 093536 005

20170613 094117 006

20170613 134257 001

20170613 140215 001

20170613 141848 001

 

20170613 153715 003