Szkoła Podstawowa w Harklowej pamięta!


      Zbliżają się dni, w których w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno
naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć       
o  nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
       2019 to rok ważnych wydarzeń – 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej i 75 rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego też społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Harklowej w dniach 21-25 października 2019 roku włączyła się w akcję Ministerstwa
Edukacji Narodowej, organizując działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia.
      W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie wraz z opiekunami udali się na lokalny cmentarz, by
uporządkować i odwiedzić groby zasłużonych i cenionych dla społeczności lokalnej. Odwiedzili groby
zmarłych nauczycieli, właściciela Harklowej Rudolfa Wittiga oraz księdza Stanisława Korczaka –
Hańskiego i księdza Tadeusza Urbanika, którzy związani są także z historią szkoły. Uporządkowali
bezimienne i opuszczone groby, złożyli kwiaty i zapalili znicze, pozyskane w zorganizowanej z tej
okazji zbiórce. Wybrali się również na cmentarz poległych podczas I wojny światowej, położony na
 terenie wsi Harklowa. Ponadto wzięli udział w spotkaniu z panem Janem Skałbą – działaczem
społecznym i pasjonatem historii wsi Harklowa, odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi .
      Mamy nadzieję, że zainicjowana w tym roku akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach,
 ponieważ uwrażliwiła uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

SP Harklowa
Brak nazwy 5
 
Brak nazwy 7
Brak nazwy 6
kre
 

Sadzenie drzew miododajnych w Harklowej


         W dniu 25  października 2019 roku w parku szkolnym w Harklowej odbyła się „Akcja sadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.” W przedsięwzięciu wzięli udział: Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, ksiądz Bogusław Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Katarzyna Warywoda – Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej                          i mieszkaniowej oraz uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej.
         Pani Dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec przywitała zgromadzonych, zwracając uwagę na główny cel akcji, jakim jest przyczynienie się do poprawy bioróżnorodności w województwie podkarpackim i wpłynięcie na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. Społeczność szkoły w Harklowej wyraziła zadowolenie z powodu udziału w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz owocnej współpracy z włodarzami gminy w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji zadań wspierających działania  prośrodowiskowe na terenie naszego województwa.
          Akcja zaszczepiła w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozwinęła świadomość przynależności do własnego regionu. Młodzież osobiście przyczyniła się do ochrony przyrody, a posadzone drzewa będą także pamiątką dla przyszłych pokoleń.
SP Harklowa

IMG 20191025 1145163

IMG 20191025 114652

IMG 20191029 WA0000

Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…


      11 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Upamiętniła rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14 października 1773 roku. Program
artystyczny przygotowali uczniowie klasy V i VIII pod kierunkiem: p. Jolanty Proszek, p. Magdaleny
 Berkowicz i p. Mariusza Szpaka.
     Na wstępie prowadzący uroczystość powitali panią dyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi,
przedstawicieli Rady Rodziców, koleżanki i kolegów. W imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyli
Gronu Pedagogicznemu podziękowania za trud wkładany w kształcenie serc i umysłów
wychowanków. Życzyli dużo radości na każdy dzień odpowiedzialnej pracy pedagogicznej i spełnienia
ambitnych planów na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Następnie uczniowie zaprezentowali
program artystyczny. Występ uświetniła oprawa muzyczna, którą przygotowali uczniowie klasy
VI pod kierunkiem p. Barbary Łacek. Na uwagę zwracała także piękna dekoracja, którą wykonała
 p. Dorota Klęba.
      Po części artystycznej pani Dorota Gotfryd i pani Aneta Maczuga  w imieniu Rady Rodziców
złożyły życzenia i podziękowania pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom obsługi. W dalszej części 
uroczystości uczniowie wręczyli kwiaty. Później głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka –
Żywiec, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Wręczyła nagrody nauczycielom
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz pracownikom obsługi za rzetelną i sumienną pracę.

20191011 090440

20191011 091238

20191011 092220

 

,,SZKOŁA PAMIĘTA...Wizyta pana Jana Skałby- działacza społecznego z naszej wsi."

Szkoła Podstawowa w Harklowej aktywnie włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej,, Szkoła pamięta", której celem jest uwrażliwienie dzieci oraz młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu. Z tej okazji dn. 24 października 2019 roku, grupę naszych najmłodszych uczniów odwiedził działacz społeczny i członek ochotniczego pożarnictwa na terenie gminy Skołyszyn, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi- pan Jan Skałba.  Nasz wspaniały gość podzielił się z uczniami klas 0-III swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy sam był małym chłopcem, opowiedział o historii wsi, zaprezentował piękne historyczne zdjęcia i albumy. Na koniec spotkania uczniowie wysłuchali legendy  ,,O poczatkach nafciarstwa w Harklowej". Spotkanie z panem Janem Skałbą wywarło na naszych najmłodszych uczniach wielkie wrażenie.  Mamy nadzieję, że takich spotkań w naszej szkole będzie jeszcze wiele.

Brak nazwy

Brak nazwykl01

Podróż do prehistorycznego świata.

 

         Dzień 4 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły spędzili nietypowo. Oprócz lekcji wzięli udział w  niecodziennym spotkaniu z kinem. Nie musieli wyjeżdżać, to kino przyjechało do nich.   Zaopatrzeni w specjalne okulary, oglądali film w technologii 3D  pt.„Podróż do prehistorycznego świata”. Duży ekran, jakość projekcji i efekty specjalne nie odbiegały od tych, z jakimi spotykamy się w kinie. Uczniowie mieli więc okazję poczuć magię sztuki filmowej, przeżyć chwile radości, grozy i wzruszenia. Zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników była to niecodzienna lekcja, która na długo pozostanie w ich pamięci.