Głosuj z nami na ,,Wzorową Łazienkę"

          Nasza szkoła przystąpiła do programu skierowanego do uczniów szkół podstawowych  WZOROWA ŁAZIENKA.  

Bardzo prosimy o codzienne oddawanie głosów na naszą szkołę , gdyż tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy osiągnąć sukces, którym będzie remont szkolnych toalet.  Głosować można do 31.11. 2017r.

 Głosować można  na stronie www.wzorowalazienka.pl  

  Znajdują się tam również informacje o programie, galeria   projektów uczniowskich oraz zasady i sposoby głosowania.

    Nowy obraztoa 

l                                                                                                                                                     

    

Razem możemy więcej!

         Nowy obraz sp

 

 We wrześniu bieżącego roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły,

już po raz kolejny uczestniczyli w akcji „ Sprzątanie Świata”, organizowanej przez Fundację

Nasza Ziemia. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „ Nie ma śmieci – są surowce”.     

          Celem kampanii ekologicznej było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz

inicjowanie przedsięwzięć, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na

środowisko.        

           Podsumowując inicjatywę,  przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych

 zaprezentowali społeczności szkolnej sprawozdania z czynności, przeprowadzonych

w ramach akcji.  Aktywnie włączając się w działania, uczniowie uporządkowali teren

wokół szkoły, wykonali prace plastyczne oraz plakaty, zawierające hasła związane z ideą

 kampanii. Omawiali także problematykę dotyczącą dbania o środowisko na godzinach

 wychowawczych. Ponadto złożyli deklaracje dotyczące segregowania śmieci, zbiórki

 makulatury, nakrętek i zużytych baterii.               

           Udział uczniów naszej szkoły w  „Sprzątaniu Świata” z pewnością przyczynił się

do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego.       

IMG 3569

IMG 3572                                                                                                                                                                          

Zebranie z Rodzicami

W czwartek (21 września 2017r) o godz.16.00 odbędzie się spotkanie Rodziców  z dyrektorem, a następnie z wychowawcami klas.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący- Dorota Gotfryd
Zastępca-  Marta  Ciekielska
Skarbnik-  Przemysław  Stygar
Sekretarz- Jolanta Sepioł
Członkowie:  Andrzej Zając
                       Aneta Maczuga
                      Marcin Stygar
  Komisja rewizyjna:
                      Irena Rewiś
                      Beata Biesiada 
                      Ewa Mlicka

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 4 września 2017r uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  w Harklowej rozpoczęli w odnowionym budynku szkoły  nowy rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystej akademii  pani dyrektor mgr Magdalena Dranka- Żywiec ciepło przywitała wszystkie dzieci , rodziców oraz pracowników szkoły, a następnie omówiła główne  zmiany związane z reformą oświaty oraz organizację roku szkolnego. Przedstawiła wychowawców klas, przydzieliła opiekę nad  klasopracowniami.  Wszystkim uczniom życzyła wysokich wyników w nauce oraz powodzenia w konkursach i zawodach. Zachęcała ich  także    do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.