„Z pamięci o bliskich utkana jest nasza tożsamość”

 
         Wszystkich Świętych, a następnie Dzień Zaduszny to czas pamięci o tych, których nie ma już wśród
nas. W tych dniach udajemy się na cmentarze, by uczcić pamięć bliskich, bezimiennych bohaterów, żołnierzy
oraz ludzi zapomnianych. To czas rozmyślania i refleksji nad życiem i przemijaniem. Czas listopadowej zadumy
 to także czas nadziei.  Jest przypomnieniem wszystkim chrześcijanom o ich powołaniu do świętości.
       W dniu 31października 2019 roku podczas uroczystego apelu uczniowie VIII klasy przygotowani przez
panią  Magdalenę Berkowicz przybliżyli atmosferę i nastrój tych dni.
Oddali hołd bliskim, przyjaciołom, pracownikom szkoły, poległym za ojczyznę - wszystkim, którzy odeszli.
Społeczność szkolna w ciszy i zadumie wysłuchała recytowanych wierszy  i przywołania polskiej tradycji,
nakazującej odwiedzanie grobów, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów, skupienie w modlitwie. Akademię
uświetniła wyjątkowa oprawa muzyczna, którą przygotowali uczniowie klasy I i VI pod kierunkiem pani
 Barbary Łacek.    
     Montaż słowno – muzyczny skłonił uczestników spotkania do przemyśleń na temat przemijania i istoty bytu
człowieka.

 

20191031 094027

 

IMG 20191031 WA0005

 

Gratulacje dla Bartosza

  26 października 2019 r. w Rzeszowie odbył się XVII Konkurs Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej „LAUDATE DEUM" W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II pod honorowym patronatem Księdza Biskupa Jana Wątroby i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch. W kategorii piosenka polska- solista- klasy VI-VIII, uczeń Szkoły Podstawowej w Harklowej Bartosz Klęba „Zdumieniemwyśpiewał I miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

IMGP0848

Szkoła Podstawowa w Harklowej pamięta!


      Zbliżają się dni, w których w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno
naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć       
o  nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
       2019 to rok ważnych wydarzeń – 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej i 75 rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego też społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Harklowej w dniach 21-25 października 2019 roku włączyła się w akcję Ministerstwa
Edukacji Narodowej, organizując działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia.
      W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie wraz z opiekunami udali się na lokalny cmentarz, by
uporządkować i odwiedzić groby zasłużonych i cenionych dla społeczności lokalnej. Odwiedzili groby
zmarłych nauczycieli, właściciela Harklowej Rudolfa Wittiga oraz księdza Stanisława Korczaka –
Hańskiego i księdza Tadeusza Urbanika, którzy związani są także z historią szkoły. Uporządkowali
bezimienne i opuszczone groby, złożyli kwiaty i zapalili znicze, pozyskane w zorganizowanej z tej
okazji zbiórce. Wybrali się również na cmentarz poległych podczas I wojny światowej, położony na
 terenie wsi Harklowa. Ponadto wzięli udział w spotkaniu z panem Janem Skałbą – działaczem
społecznym i pasjonatem historii wsi Harklowa, odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi .
      Mamy nadzieję, że zainicjowana w tym roku akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach,
 ponieważ uwrażliwiła uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

SP Harklowa
Brak nazwy 5
 
Brak nazwy 7
Brak nazwy 6
kre
 

Pasowanie na ucznia

 

         W dniu 25 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Harklowej od samego rana panowała

świąteczna atmosfera. Pierwszoklasiści ubrani w strój galowy, przepiękna dekoracja, przygotowany

sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście.

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli

się wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

     Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani dyrektor mgr Magdalena Dranka -Żywiec przywitała gorąco

rodziców, nauczycieli, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą.  W uroczystości wzięli udział starsi uczniowie,

którzy przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów wiele konkurencji. Zadania, z którymi przyszło im się

zmierzyć, nie sprawiły większej trudności. Pierwszoklasiści zaprezentowali niecodzienny program artystyczny,

który wywarł na odbiorcach wielkie wrażenie.

     W końcu w niezwykle podniosłej atmosferze podopieczni pani Barbary Łacek ślubowali być dobrymi

Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom

i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Następnie życzyła

pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewniła o pomocy i opiece pracowników szkoły oraz starszych

kolegów w szkole i poza nią.

     Rodzice także pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, ponadto zorganizowali upominki.    

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy pierwszej. 

20191025 094321

20191025 101205 001

20191025 101217 002

20191025 101320

20191025 102134

20191025 103538

 

 

Sadzenie drzew miododajnych w Harklowej


         W dniu 25  października 2019 roku w parku szkolnym w Harklowej odbyła się „Akcja sadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.” W przedsięwzięciu wzięli udział: Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, ksiądz Bogusław Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Katarzyna Warywoda – Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej                          i mieszkaniowej oraz uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej.
         Pani Dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec przywitała zgromadzonych, zwracając uwagę na główny cel akcji, jakim jest przyczynienie się do poprawy bioróżnorodności w województwie podkarpackim i wpłynięcie na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. Społeczność szkoły w Harklowej wyraziła zadowolenie z powodu udziału w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz owocnej współpracy z włodarzami gminy w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji zadań wspierających działania  prośrodowiskowe na terenie naszego województwa.
          Akcja zaszczepiła w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozwinęła świadomość przynależności do własnego regionu. Młodzież osobiście przyczyniła się do ochrony przyrody, a posadzone drzewa będą także pamiątką dla przyszłych pokoleń.
SP Harklowa

IMG 20191025 1145163

IMG 20191025 114652

IMG 20191029 WA0000