Informacje na temat zakończenia roku szkolnego

Kochani Rodzice i Uczniowie!!!!

     Kończąc rok szkolny 2019/2020 jesteśmy nadal zmuszeni ograniczyć bezpośrednie kontakty z naszymi uczniami z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie pandemii COVID-19.

     Informuję, że po odbiór świadectw uczniowie przychodzą  26 czerwca 2020 r. o ustalonej godzinie. Wchodzą do szkoły wejściem podanym w harmonogramie poniżej mając zakryte usta i nos. Uczeń przychodzi z wypełnioną deklaracją i oświadczeniem odnośnie procedury bezpieczeństwa COVID-19 (do pobrania ze strony szkoły). Po zmierzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk udają się wyłącznie pod opieką wychowawców do swoich sal, zachowując dystans społeczny. Pamiętajmy, że po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)!Po wręczeniu świadectw uczniowie wychodzą ze szkoły rotacyjnie. Odpowiedzialni za to są wychowawcy poszczególnych klas. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodzice pozostają na zewnątrz.

            Harmonogram odbioru świadectw:

9.00 - klasa 0- świetlica szkolna, wejście od strony tarasu balkonowego

9.00 - klasa I- wejście główne,

9.15 - klasa II - wejście główne

9.30 - klasa III- wejście główne

10.00 - klasa IV- wchodzi do budynku szkoły wejściem obok kuchni

10.15 - klasa V- - wejście główne

10.30 - klasa VI   świetlica szkolna wejście od strony tarasu balkonowego

10.30 - klasa VII-   wejście główne

12.00 - klasa VIII.- wejście główne

                                                                                                          Z pozdrowieniami

                                                                                              Dyrektor Magdalena Dranka-Żywiec

 OŚWIADCZENIE RODZICA    Deklaracja