Ważne informacje

 

 WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM 

Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciagu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc , gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś  kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

 • Zapytaj farmaceutę o zalecone środki zapobiegania infekcji.
 • Zachowaj higienę osobistą- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,jak najczęściejmyj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min60%).
 • Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała.

Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciagu ostatnich 14 dni  podróżowałeś do miejsc , gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś  kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

 • Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.
 • Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną. Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

-od farmaceuty,

- na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590

- na stronie www.gov.pl/koronawirus

 •  W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi  osobami.
 • Zachowaj higienę osobistą -  jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min60%).
 • Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.
 • W przypadku wystąpienia gorączki  (38 o  C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego miejsca zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38 o  C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciagu ostatnich 14 dni  podróżowałeś do miejsc , gdzie  występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś  kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

 • Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.
 •  Jak najszybciej udaj się  do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego miejsca zamieszkania.
 • Informacje o najbliższym oddziale chorób zakaźnych oraz dane  teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

- od farmaceuty,

- na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590

- na stronie www.gov.pl/koronawirus

 • Jeżeli jesteś chory to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa używaj maski ochronnej.

 • Zachowaj higienę osobistą -  zasłaniaj chusteczką usta i nos  podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min60%).
 • Ogranicz kontakt z innymi osobami  i nie korzystaj z transportu publicznego.

 

kvdzie

plakv