Święto Niepodległości


       Dnia 8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu. Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowali uczniowie z klasy IV pod kierunkiem pani Elżbiety Aceli i pana Eryka Krawczyka.
     Wprowadzał on w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.      W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, nieustannie wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Występ uświetniły pięknie zaśpiewane pieśni legionowe  i patriotyczne w wykonaniu uczniów z klasy IV i VI.
   Społeczność szkolna włączyła się także po raz drugi do akcji „Szkoła do hymnu”, zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Z tej okazji podczas uroczystości o godzinie 11:11  zabrzmiał hymn państwowy.
  Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu uczestniczyli w tej szczególnej lekcji historii. Uroczysta akademia była z jednej strony wyprawą w przeszłość, a z drugiej skłoniła do refleksji nad wartością wolności i niepodległości, stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości.

IMG 20191108 WA0002

IMG 20191108 WA0001

IMG 20191108 WA0003 1

20191108 105406

20191108 104958