Szkoła Podstawowa w Harklowej pamięta!


      Zbliżają się dni, w których w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno
naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć       
o  nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
       2019 to rok ważnych wydarzeń – 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej i 75 rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego też społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Harklowej w dniach 21-25 października 2019 roku włączyła się w akcję Ministerstwa
Edukacji Narodowej, organizując działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia.
      W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie wraz z opiekunami udali się na lokalny cmentarz, by
uporządkować i odwiedzić groby zasłużonych i cenionych dla społeczności lokalnej. Odwiedzili groby
zmarłych nauczycieli, właściciela Harklowej Rudolfa Wittiga oraz księdza Stanisława Korczaka –
Hańskiego i księdza Tadeusza Urbanika, którzy związani są także z historią szkoły. Uporządkowali
bezimienne i opuszczone groby, złożyli kwiaty i zapalili znicze, pozyskane w zorganizowanej z tej
okazji zbiórce. Wybrali się również na cmentarz poległych podczas I wojny światowej, położony na
 terenie wsi Harklowa. Ponadto wzięli udział w spotkaniu z panem Janem Skałbą – działaczem
społecznym i pasjonatem historii wsi Harklowa, odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi .
      Mamy nadzieję, że zainicjowana w tym roku akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach,
 ponieważ uwrażliwiła uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

SP Harklowa
Brak nazwy 5
 
Brak nazwy 7
Brak nazwy 6
kre