Święto Patrona

        

           18 czerwca 2019 roku  obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły. W tym roku program artystyczny przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego  pod opieką pani Jolanty Proszek. Narratorzy przypomnieli wydarzenia historyczne związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki. Następnie uczniowie pięknie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Magdalena Dranka- Żywiec podziękowała twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreślając jego wartość wychowawczą i artystyczną. Podsumowała również Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, nagradzając jego laureatów. Uroczystość ta była doskonałą okazją do nagrodzenia uczniów za ich naukowe, sportowe czy artystyczne sukcesy oraz pracę w organizacjach szkolnych i udział w konkursach. Uczniowie szkoły w dowód uznania otrzymali m.in. dyplomy i książki oraz gratulacje z rąk pani dyrektor .

20190618 092006

20190618 095514

20190618 093834

20190618 094736