Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

 „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia światłem,

a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

Dnia 6 lutego 2019 r. w  Szkole Podstawowej w Harklowej odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Starsi koledzy z klasy drugiej wyrecytowali pouczający wiersz Jana Huszcza pt „ Skarga książki”, która uczy poszanowania książek.

Pierwszoklasiści odgadywali także bajkowe zagadki zadawane im przez uczniów klasy VI, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani Dorota Klęba wręczyła im kolorowe zakładki oraz pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Dzieci otrzymały od swojej wychowawczyni koperty z listami do rodziców zachęcającymi do wspólnego czytania bajek w domu. Następnie pani dyrektor Magdalena Dranka –Żywiec pogratulowała pierwszoklasistom już jako czytelnikom biblioteki szkolnej i zachęciła wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego korzystania z jej zasobów bibliotecznych .

S1480005

S1480016 1

S1480021