Święto Patrona

                                                 „ Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka”.

                                                                 Tadeusz Kościuszko

          21 czerwca 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona. Uroczystą akademię przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z kolegami i koleżankami z VII klasy pod opieką pań: Jolanty Proszek i Magdaleny Berkowicz. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki, recytowali także wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec, która podziękowała twórcom przedstawienia, podkreślając jego wartość wychowawczą i artystyczną.