Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący- Dorota Gotfryd
Zastępca-  Marta  Ciekielska
Skarbnik-  Przemysław  Stygar
Sekretarz- Jolanta Sepioł
Członkowie:  Andrzej Zając
                       Aneta Maczuga
                      Marcin Stygar
  Komisja rewizyjna:
                      Irena Rewiś
                      Beata Biesiada 
                      Ewa Mlicka