Dzień Ziemi

 Światowy Dzień Ziemi to szczególne wydarzenie, obchodzone niemal na całym świecie. Wszyscy ludzie – przyjaciele Ziemi, starają się robić wszystko, aby stała się ona piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza. Ta ważna akcja ma na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Ma uświadamiać wszystkim o zagrożeniach, przed którymi stoi nasza planeta. W tym dniu mieszkańcy całego świata zastanawiają się, jakich spustoszeń w swoim naturalnym środowisku dokonał człowiek, jakie są tego skutki i jak to można zmienić.Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby chronić Ziemię i żyć z nią w przyjaźni. Uczniowie naszej szkoły w sposób  szczególny, co roku celebrują to święto, prezentując z tej okazji program artystyczny.24 kwietnia 2017r uczniowie klas III i  IV przygotowali uroczysty apel, na którym przedstawiono inscenizacje tematyczne nawiązujące  do obowiazku dbania o Matkę Naturę przez wszystkich mieszkańców Ziemi. Mali aktorzy poprzez swój występ uświadomili wszystkim zebranym, jak ważna w życiu każdego człowieka jest ochrona środowiska naturalnego. Pokazali złe i dobre zachowania ludzi w ich codziennym życiu na łonie przyrody.


IMG 3391

IMG 3402

IMG 3404

IMG 3407

IMG 3413