wf

Opublikowano: poniedziałek, 30, marzec 2020
Zapraszam wszystkich uczniów klas IV - VIII do codziennej gimnastyki porannej.
 
 
 
6.04-8.04.2020
 
 
15.04-17.04.20
 
 
 
20.04-24.04.20
 
 
27.04-30.04.20
 
4.05-8.05.20
 
 
11.05-15.05.20
 
18.05-22.05.20
25.05-29.05.20
1.06-5.06.20

Technika

Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2020

23.03-27.03

Kl. IV - proszę o powtórzenie znaków drogowych i rozwiązywanie skrzyżowań umieszczonych w podręczniku.

 

6.04-8.04.20
Wypadki na drogach.
Podręcznik str.29 - 33
- przyczyny wypadków
- numery telefonów alarmowych
- sposoby powiadomienia służb ratunkowych o wypadku
- zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych

Historia kl. IV

Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2020

23.03-27.03

T: W czasach skrzydlatych jeźdźców
1.Przeczytaj tekst źródłowy str. 108 i odpowiedz pisemnie na pytanie 1
2. Obrona Jasnej Góry
3. Działalność  Stefana Czarnieckiego
Jan III Sobieski - zwycięstwo pod Wiedniem
4. Zeszyt ćwiczeń str. 50-51
 
30.03-3.04.2020 
T:Insurekcja kościuszkowska.
 1. Konstytucja 3 maja.
 2. Przygotowania do powstania.
 3. Największe bitwy.
 4. Uniwersał dla chłopów.
 5. Upadek powstania i jego znaczenie.
 6. Wyjaśnij pojęcia: konstytucja, insurekcja, uniwersał)

Zeszyt ćwiczeń: 1,2,3 str. 54/55

Zadanie; Przygotuj krótką notatkę o T. Kościuszce (bohaterze insurekcji i patronie naszej szkoły)

Zadanie proszę napisać w WORD i przesłać emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KÓLKO HISTORYCZNE: Na podstawie tekstu: Epoka stanisławowska wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 52-53

6.04-8.04.20

T: Dał nam przykład Bonaparte

Praca z Epodręcznikiem – O Wiarusie zaklętym w kamień.

( Do zeszytu wpisujemy tylko temat a pod nim praca z E podręcznikiem)

Zeszyt ćwiczeń str. 56

18.05-22.05.20

T: Miasto z morza.

Materiał udostępniony na E podręczniki.

Zeszyt ćwiczeń – zad. 1,2 str. 65

25.05-29.05.20

T: Szare Szeregi.

 1. Polska pod okupacją.
  1. Państwo podziemne
  2. Tajne nauczanie
 2. Akcja pod Arsenałem.
 3. Bohaterowie „ Kamieni na szaniec”.

Zeszyt ćwiczeń str. 66 - 68

1.06-5.06.20

T: Żołnierze niezłomni.

Lekcja z TVP 3

Zeszyt ćwiczeń str. 70-71

 

 

Zadania dla klasy IV

Opublikowano: wtorek, 17, marzec 2020

Bardzo proszę uczniów klasy IV, którzy jeszcze nie dołączyli do mnie na platformie epodreczniki muzyka zrobili to. 

Barbara Łacek

 

JĘZYK ANGIELSKI

Kontynuujemy naukę w dziale 5 (UNIT 5), podręcznik str. 69-70 temat: czasownik CAN – potrafić i CAN’T- nie potrafić; tekst „Thank you, Superdug!” ( str. 70)

Nagrania do zadań 2.46-2.48 w pliku mp3(załącznik).

Ponadto, zeszyt ćwiczeń str. 43.

Proszę wykonać powyższe zadania w tym tygodniu.

Nagranie 2.46

Nagranie 2.47

W przypadku brakujacego nagrania można kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

23.03-27.03.2020

Kontynuujemy naukę w dziale 5 (UNIT 5), podręcznik str. 71-72. temat: Pytania z czasownikiem „Can- potrafić”, czytanie tekstu „Let’s do something fun!”.

Polecam filmiki na temat użycia czasownika „can –potrafić”:

https://www.youtube.com/watch?v=YdKgtxBoofs

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E

https://www.youtube.com/watch?v=JWKpkytpmEo

https://www.youtube.com/watch?v=3vqODo_6hrs

Proszę o wykonanie zadań z podręcznika na str. 71,ćw. 4 ( w zeszycie zapisz pytania z czasownikiem „umieć” i odpowiedz na nie na podstawie tekstu ze str. 70); ćw. 5 ( napisz pytania z rozsypanki i odpowiedz na nie na podstawie konkretnego obrazka z opowiadania – obrazki nr 3 i 4).

Str. 72- Posłuchaj i przeczytaj tekst ( nagranie 2.51),w ćw. 1wybierz tą czynność, na którą zdecydowali się bohaterzy tekstu; ćw. 2 – do zeszytu przedmiotowego przepisz z ramki zwroty służące do składania propozycji i przetłumacz je, korzystając ze słowniczka na str. 75( lesson 5.4); ćw. 3 – wpisz brakujące słowa do propozycji; ćw. 4 – wybierz zapisz w zeszycie odpowiednie reakcje na propozycje ( wypowiedzi osoby B).

Ponadto, wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 44-45.

plik 2.51

plik 2.52

30.03-3.04.2020

W tym tygodniu doskonalimy umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Temat lekcji: „Sign language” – praca z tekstem. Pracujemy podręczniku na str. 73, ćw.2 Przeczytaj i posłuchaj tekst (nagranie 2.53),w zeszycie dopasuj nagłówki a-d do fragmentów tekstu 1-4 (Nagłówki: A) Learn sign language – naucz się języka migowego B) A special language – wyjątkowy język C) Where is sign language import ant? – Gdzie język migowy jest ważny? D) What is sign language? – czym jest język migowy? ) , ćw. 3 – Oceń czy zdania 1-5 są prawdziwe czy fałszywe( zgodne z treścią tekstu, czy nie). Wypisz z tekstu i przetłumacz słówka, których nie rozumiesz, użyj słownika np. tego ze str.75.

Proszę o uzupełnienie zadań zeszycie ćwiczeń na str. 46.

Temat lekcji: „Come to computer club!” – słuchanie i pisanie. Podręcznik, str. 74,ćw.1 – Do zdjęć 1-4- dopasuj nazwę zajęć pozaszkolnych a-d. Odpowiedzi zapisz w zeszycie; ćw. 2 – posłuchaj nagrania 2.54 i dopasuj osoby mówiące 1-4 do zajęć pozalekcyjnych z ćw.1; ćw. 3 – posłuchaj ponownie nagrania 2.54 i uzupełnij zdania 1-5, zapisz zdania w zeszycie.

Ćw. 6 – Proszę o zapisanie w zeszycie spójników AND (end) – i spójnik „i” łączy takie same zdania, np. I can swim and I can run ( ja potrafię pływać i potrafię biegać); BUT (bat) – „ale” łączy przeciwne zdania, np. I can draw but I can’t sing ( ja potrafię rysować ale nie potrafię śpiewać),w ćw. 6 połączyć zadania 1-3 spójnikiem AND lub BUT.

W zeszycie ćwiczeń proszę uzupełnić str. 47, ćw. 1-5. ( nagranie 8).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

plik 2.53

z 8

6.04-8.04.2020

W tym tygodniu zaczynamy powtórzenie wiadomości z działu 5.

TEMAT : Unit 5 revision: part 1 – powtórzenie działu 5, część1.

Wykonujemy zadania podręczniku na str. 76.

Ćw. 1 - spójrz na obrazek i podpisz nazwy czynności wykonywane przed postaci, wpisując brakujące litery do słów.

Ćw. 2 – uzupełnij nazwy czynności, wpisując brakujące słowa: make – robić, play – grać lub ride – jeździć na.

Ćw.3 – ułóż zdania z czasownikiem CAN – POTRAFIĆ lub CAN’T – NIE POTRAFIĆ, używając spójników AND – I lub BUT – ALE, np. Superdug can fly but he can’t swim – Supedug potrafi latać ale nie potrafi pływać.

Ćw.4 – ułóż pytania z czasownikiem CAN – potrafić i krótkie odpowiedzi do pytań, np. Can David sing this song? – Czy Dawid potrafi zaśpiewać tę piosenkę i odpowiedź: Yes, he can. - tak, on potrafi.

Ćw. 7 – zeszycie przepisz dialog, układając zdania w odpowiedniej kolejności.

Ćw. 8 – uzupełnij zdania czasownikiem CAN lub CAN’T tak, aby zdania informowały o Twoich umiejętnościach. Przepisz je do zeszytu.

PROSZĘ UCZNIÓW LUB ICH RODZICÓW O PRZESŁANIE ROZWIĄZANYCH ZADAŃ NA ADRES MAILOWY Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Są to zadania powtórzeniowe, dlatego chce sprawdzić czy uczniowie zrozumieli wprowadzony materiał nauczania i wyjaśnić każdemu uczniowi na czym polegają ewentualne błędy.

 15.04-17.04.20

W tym tygodniu w dalszym ciągu powtarzamy wiadomości z działu 5.

Proszę o rozwiązanie zadań w podręczniku na str. 77. Ćw. 9 – przeczytaj reklamę i zastanów się co jest w niej reklamowane, przećwicz czytanie i tłumaczenie tekstu.

Ćw. 10 – Odpowiedz na pytania do tekstu z ćw. 9, zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Ćw. 11- napisz w zeszycie kilka zdań na temat co Ty i członkowie Twoje rodziny potraficie/ nie potraficie robić, np. I can swim.My mum can cook   but she can’t sing, itp.

Ćw.12- Posłuchaj nagrania 2.57 i wybierz odpowiedź a, b lub c. Zanotuj odpowiedzi w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń, str. 48.

20.04-24.04.20

W tym tygodniu piszemy test z działu 5. Proszę przesłać uzupełnione testy do oceny.

Ponadto, rozpoczynamy naukę z działu 6 .

Temat: ”My Day” – mój dzień.

Rozwiązujemy zadania w podręczniku na str. 80-81. Ćw. 2 – posłuchaj nagrania 3.01 i powtórz czynności codzienne z niebieskiej ramki. Zapisz czynności w zeszycie: do my homework ( du maj homłork) – odrabiać zadanie domowe, get up ( get ap) - wstawać, go to bed ( goł tu bed) –iść do łóżka, go to school ( goł tu skul) – iść do szkoły, hang out with my friends ( Heng ałt łyf maj friends)- spotykać się z przyjaciółmi, have a show er ( hew e szałe) – brać prysznic, have breakfast ( hew brek fest) – jeść śniadanie, have dinner ( hew dine) –jeść obiad, have les sons ( hew lesyns) –mieć lekcje, have lunch ( hew lancz) – jeść drugie śniadanie, listen to music ( lysyn tu mjuzik) – słuchać muzyki, tidy my room ( tajdi maj rum) – sprzątać pokój, watch TV (łocz Ti wi) – oglądać telewizję.

Ustnie nazywamy czynności z ilustracji na str. 80.

Ćw. 3 – wybieramy jedno słowo z dwóch podanych po ukośniku, tak by nazwać czynności, odpowiedzi notujemy w zeszycie.

Ćw. 4 – z ramki pod poleceniem do zadania wybieramy słowa które łączą się z czasownikiem HAVE i wpisujemy je przy odpowiednich podpunktach ( 1-5).

Ćw. 5 – słuchamy nagrania 3.02 i zapisujemy czynność, którą słyszymy.

Ćw. 7 – w zeszycie podpisujemy czynności przedstawione na ilustracjach.

Zadania w zeszycie ćwiczeń w tym tygodniu nie ma.

Test 5A   plik 3.01  

27.04-30.04.20

TEMAT : „I listen to classical music” – czytanie i słuchanie.

Podręcznik, str. 82.

Ćw. 1 – posłuchaj nagrania 3.03. i odpowiedz na pytanie: Who makes breakfast? (hu mejks brek fest) – kto robi śniadanie? Zapisz odpowiedź w zeszycie. Posłuchaj nagrania ponownie i przeczytaj tekst. Zapisz w zeszycie nowe słowa z tekstu:

asks about (asks ebałt) – pyta o , daily routine ( dejli rutin) – codzienne zajęcia, survey (serwi) – ankieta, Get ready for school ( Get redi for skul) – szykować / przygotowywać się do szkoły, me too ( mi tu ) – ja też, import ant (important) - ważne, pancakes ( pankejks) – naleśniki, then ( den ) – potem, late for school ( lejt fo skul) – spóźniać się do szkoły, after ( afte) –po, in the evening (yn de iwnyn) – wieczorem, come on guys (kam an gajs)- no dalej chłopaki, seriously ( sirjesli) – poważnie, let me tell you ( let mi tel ju) – pozwólcie że powiem wam, really ( rili) – naprawdę.

Ćw. 2 – kto wykonuje te czynności? Alex, Jen czy both (oboje). Przespisz podpunkty 1-6 do zeszytu i napisz obok: Alex / Jen/ both.

plik 3.04

 

TEMAT: „Present Simple” – zdania twierdzące w czasie teraźniejszym.

Notatka do zeszytu:

Czasu Present Simple używamy, aby opisać fakty, przyzwyczajenia lub czynności wykonywane regularnie ( np. każdego dnia, w każdy weekend ). W zdaniach twierdzących we wszystkich osobach, oprócz 3 os. liczby pojedynczej, czasownik przyjmuje taką samą formę, np. I / They speak English ( aj / dej spik inglisz) – ja mówię /oni mówią po angielsku.

W zdaniach twierdzących w3 os. liczby pojedynczej ( gdy zdanie zaczynamy od SHE / HE / IT – ona/on/ono) do czasownika dodajemy końcówkę „-s” lub „-es”, np.: She speaks English.- ona mówi po angielsku.

Podręcznik, str. 83, ćw. 6 – wybierz poprawną formę czasownika w podpunktach 1-7 ( musisz sprawdzić od jakiej osoby zaczyna się zdanie – gdy od she/he/it ,czasownik musi mieć końcówkę „-s” lub „-es”), zapisz wybrane czasowniki do zeszytu.

Ćw. 7 – przeczytaj blog Lucasa, wpisz czasowniki z ramki ( pod poleceniem do zadania), jeśli zdanie zaczyna się od she/He/it, wpisz czasownik z ramki dodając do niego końcówkę ”-s” lub „-es”. Wpisz formy czasowników do zeszytu.

11.05-15.05.20

Podręcznik, str. 86-87.

TEMAT: The film starts at four o’clock.

Notatka do zeszytu:

What time i sit? ( łot tajm yz yt) – która jest godzina?

Następnie drukujemy i wklejamy do zeszytu tarcze zegara ( patrz załącznik) , jeśli nie ma możliwość wydrukowania, proszę o przerysowanie i podpisanie tych zegarów do zeszytu.

* Wyjaśnienie: Gdy długa wskazówka jest na liczbie 12 ( przy równych godzinach) używamy O’CLOCK, np. 04:00 – It’s four o’clock ( yts fo o klok) – jest godzina 4.

Gdy długa wskazówka jest na cyfrze 6 ( wpół do ) używamy half past ( haf past) bo half= połowa a past= po, np.

10:30 – It’s half past ten ( yts haf past ten) – jest połowa po 10, czyli wpół do jedenastej.

PAST (past) = po , np.:

09:05 –It’s five past nine ( yts fajf past najn) – jest pięć po dziewiątej ( najpierw podajemy ile minut minęło po(5), potem słowo „past” a na końcu po której godzinie (9).

TO (tu) – za, np.:

08:50- It’s ten to nine ( yts ten tu najn) – jest za dziesięć dziewiąta.

Najpierw określamy ile minut brakuje do pełnej godziny ( 10 ), następnie słowo „to” a na końcu do której godziny brakuje 10 minut (9).

QUARTER ( kłote ) - kwadrans = 15 minut,np.:

07:15 – It’s quarter past seven ( yts kłote past seven) – jest kwadrans po siódmej.

08:45 – It’s quarter to nine ( yts kłote tu najn) - jest za kwadrans dziewiąta.

Ćw. 1- dopasuj godziny z tekstu ( 1-3) zaznaczone w tekście tłustym drukiem do zegarów w ćw. 1.

Ćw. 2- posłuchaj nagrania 3.08 i przeczytaj tekst na str. 86 ( zamiast nagrania można odtworzyć film na platformie My English Lab, video resources lekcja 6.4 :The film starts at six o’clock”).

Z tekstu wypisujemy słówka do zeszytu: want ( łont ) – chcą, what time is the film ( łot tajm ys de fylm) – o której godzinie zaczyna się film? , it’s too late now ( yts tu lejt nał)-teraz jest za późno, wait ( łejt) – poczekajcie, film is on again ( fylm ys on egen) – film jest wyświetlany ponownie, that’s better ( dats bete) – to lepiej, exactly ( igzakli) – dokładnie

Ćw.4- uzupełniamy jednym słowem podpisy zegarów, wpisujemy zdania do zeszytu.

Str. 87, ćw. 2- słuchamy nagrania 3.10 i czytamy tekst.

Wpisujemy do zeszytu następujące słowa z tekstu: live (lyw) – mieszkać/żyć, different countries ( dyfrent kantris) – różne kraje, travel ( trawel) – podróżować, a lot of ( e lot of) – duża ilość/dużo, hang out ( heng ałt) – spotykać się, teenagers ( tinejdżers) – nastolatki,

Przepisz zdania z ćw. 2 do zeszytu, wybierając jedno słowo lub wyrażeniez dwóch podanych tak, aby zdania były zgodne z treścią tesktu.

Ćw. 5 – posłuchaj nagrania 3.11 i powtórz nazwy miesięcy.

Zeszyt ćwiczeń , str. 53-54.

Można poćwiczyć na:

https://learningapps.org/9542827

https://learningapps.org/1487179

https://learningapps.org/977938

https://learningapps.org/1348792

https://learningapps.org/3360054

plik 3.08     plik 3.09   plik 3.11    plik IV time

18.05-22.05.20

Podręcznik, str. 88 i 90.

TEMAT: „My weekend” – mój weekend, słuchanie i pisanie.

Str. 88, ćw. 1- wpisz do zeszytu te czynności z punktów 1-9, które potrafisz zrobić, wg wzoru: I can……………

Ćw. 2 – Jaka jest ich typowa sobota? Posłuchaj nagrania 3.12 i dopasuj w zeszycie imiona do numeru obrazka.

Ćw. 3 – posłuchaj Bena mówiącego o swoim weekendzie. W zeszycie uzupełnij zdania 1-5 słowami podanymi w ramce ( obok zielonego paska).

Ćw. 5 – przeczytaj bloga Lian i wpisz do zeszytu jej ulubiony dzień tygodnia.

Notatka w zeszycie: Słowo BEFORE (bifor) oznacza PRZED, ZANIM i za jego pomocą opisujemy zdarzenia które wydarzyły się wcześniej,np.:

Before lunch I tidy my room - przed lunchem ja posprzątałam pokój LUB

I tidy my room before lunch – ja posprzątałam pokój przed lunchem

Słowo AFTER ( afte) oznacza PO i za jego pomocą opisujemy zdarzenia, które miały miejsce później, np.:

After lunch I play computer games – po lanchu ja grałam w gry komputerowe LUB

I play computer games after lunch – ja grałam w gry komputerowe po lunchu.

* wyjaśnienie: słowa before i after mogą wystąpić na samym początku zdania lub w jego dalszej części.

Ćw. 7 – w zeszycie opisz krótko swój typowy weekend, używając słów BEFORE i AFTER.

TEMAT: „Unit 6 revision- part 1” – powtórzenie wiadomości część 1.

Podręcznik, str. 90.

Ćw. 1 – w zeszycie uzupełnij czynności codzienne słowami z ramki. Jedno słowo w ramce zostało podane dodatkowo.

Ćw. 2 – w zeszycie napisz 3 wyrażenia z użyciem słowa, które w ćw. 1 było słówkiem dodatkowym.

Ćw. 3 – w wężu literowym znajdź nazwy dni tygodnia, w zeszycie napisz je odpowiedniej kolejności. Którego dnia tygodnia brakuje w wężu??

Ćw. 4- odpowiedz na pytania, podając nazwę pasującego miesiąca.

Ćw. 5 – napisz w zeszycie zdania z przysłówkami częstotliwości, tak by zdania opowiadały o tobie, np.

My parents usually watch TV In the evening – moi rodzice zazwyczaj oglądają TV wieczorem.

My best friend otfen play football on Friday- mój najlepszy przyjaciel gra w piłkę nożną w piątek, itd.

Ćw. 6- w zeszycie uzupełnij blog Carli słowami z ramki, do zeszytu wpisz numer luki i słowo, które do niej wstawiasz. ( wpisz czasownik w odpowiedniej formie!!! – gdy zdanie rozpoczyna się od she/ he / it czasownik musi mieć końcówkę „-s” )

Ćw. 9 – dopasuj zadania i pytania 1-3 do odpowiedzi a-c. Do zeszytu przepisz całe dialogi.

* przypominam: jeśli pytamy What time i sit? – KTÓRA jest godzina, to odpowiedź zaczynamy od „It’s…. „ – jest….

Natomiast jeśli pytamy What time is the show? – O KTÓREJ godzinie jest ten program? To odpowiedź zaczynamy od „At…..” – o godzinie…..

plik 3.12 

25.05-29.05.20

TEMAT: Unit 6 revision – part 2.

Podręcznik, str. 91.

Ćw. 11 – Przeczytaj bloga Maddy. Czy ona jest szczęśliwa na wakacjach?

Ćw. 12 – Przeczytaj tekst „ My holidays” i oceń czy zdania 1-5 są prawdziwe (true) czy fałszywe (false), do zeszytu wpisz numer zdania i TRUE lub FALSE.

Ćw. 14- posłuchaj nagrania 3.16 i odpowiedz na pytanie: czy Mike i Jim są podobni do siebie( similar) czy się od siebie różnią ( different)?

Ćw.15 – ponownie posłuchaj nagrania 3.16, do zeszytu przepisz zdania 1-6 wybierając odpowiednią opcję.

Zeszyt ćwiczeń, str. 56.

Ponadto, piszemy test z działu 6. Proszę o wysłanie uzupełnionego testu do oceny.

POLECENIA DO ZADAŃ NA TEŚCIE:

ćw. 1 – uzupełnij tekst słowami z ramki. Jedno słowo podano dodatkowo.

ćw. 2 – wpisz nazwy brakujących miesięcy

ćw. 3 – uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Present Simple ( Tam gdzie jest to konieczne – jeśli zdanie rozpoczyna się od she/He /it – do czasownika z ramki dodaj końcówkę „-s”). Jeden czasownik podano dodatkowo.

Cw. 4 – przepisz zdanie wyjściowe, pamiętając o tymże zdanie które masz ułożyć zaczyna się od she/He/it więc czasownik powinien mieć końcówkę „-s” have -> Has, watch -> watches, tidy-> tidies, fix -> fixes)

Ćw. 5 - uzupełnij zdania przysłówkami częstotliwości podanymi w ramce ( pamiętaj że przysłówek występuje w zdaniu między osobą w czasownikiem).

Ćw.6 – odpowiedz na pytania, podając porę/ godzinę. Każdą odpowiedź zacznij od It’s at……- jest o……

Test

1.06-5.06.20

Rozpoczynamy naukę z działu 7 Animals – Zwierzęta.

TEMAT: Animals –vocabulary.

Podręcznik, str. 94-95.

Str. 95, ćw. 2 – posłuchaj nagrania 3.19 i powtórz nazwy zwierząt podane w niebieskiej ramce.

Do zeszytu przepisz nagłówek WILD ANIMALS – dzikie zwierzęta i podpisz zdjęcia zwierząt słowami z niebieskiej ramki.

Do każdego zwierzątka dopisz wymowę:

Bird (berd) – ptak, butterfly ( baterflaj) – motyl, crocodile ( krokodajl) – krokodyl, elephant ( elefant) – słoń, fish (fysz) – ryba, fly (flaj) – mucha, frog (frog) – żaba, giraffe ( dżiraf) – żyrafa, kangaroo ( kangaru) – kangur, lion ( lajen) – lew, monkey (manki) – małpa, snake (snejk) – wąż, spider ( spajde) – pająk, tiger ( tajge) – tygrys, whale ( łejl) – wieloryb.

* nazwy zwierząt, które nie pasują do obrazków, napisz pod listą słów 1-8 pasujących do zdjęć ze str. 94.

Ćw. 3 – do zeszytu przepisz nazwy zwierząt przedstawionych na zdjęciach, uzupełniając brakujące litery.

Ćw. 4 – posłuchaj odgłosów zwierząt ( nagranie 3.20), do zeszytu przepisz listę a- f, w trakcie słuchania dopisz numer odgłosu z nagrania pasujący do tego zwierzątka.

Ćw. 5 – Przeczytaj zdania i zastanów się które zwierzę mogłoby je wypowiedzieć. Do zeszytu wpisz numer zdania i nazwę zwierzęcia.

Ćw. 6 – ułóż puzzle z nazwami zwierząt, odpowiedzi wpisz do zeszytu.

Zeszyt ćwiczeń, str. 60.

plik 3.19    plik 3.20

 

 

JĘZYK POLSKI

Język  polski  kl. IV  czwartek
Temat: Czy  rozumiesz to, co  czytasz?
Przeczytaj tekst pt. "Złota  kaczka"
Wykonaj test.
Wpisz  odpowiedzi z  testu  w  formie  zdań  do  zeszytu.
Naucz  się  opowiadać  legendę.
 
Język polski kl.IV(na piątek)

EWA SZELBURG-ZAREMBINA, WARSZAWA, STOLICA POLSKI

TEMAT: JAKI ZWIĄZEK Z HERBEM WARSZAWY MA POZNANA LEGENDA?

1. Przeczytaj uważnie tekst legendy.

2. Wypisz elementy świata przedstawionego: ( do zeszytu)

a) czas wydarzeń:...........................

b) miejsce:..................................

c)bohaterowie:............................

d) wydarzenia:.......................................

3. Narysuj i pokoloruj herb Warszawy na podstawie dostępnych ilustracji, a następnie opisz go według podanego planu. Zadbaj o poprawność ortograficzną, językową i interpunkcyjną, a także o czytelność i estetykę zapisu.

Plan opisu herbu Warszawy

I Wstęp [3–4 zdania na temat pochodzenia nazwy stolicy i tego, co znajduje się w jej herbie

II Rozwinięcie – wygląd tarczy herbowej – opis syreny (tułów, głowa, ręce z tarczą i mieczem) – opis korony

III Zakończenie [własne zdanie na temat wyglądu herbu]

Opis herbu Warszawy napisz na komputerze i prześlij na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

 

23.03-27.03.2020

Temat na poniedziałek

 Środa. 25.03

Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu o czasach króla Zygmunta Augusta?

1.Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika str.199-201

Zapisz w zeszycie temat lekcji i wykonaj zadanie 3 i 4 w zeszycie. Zadania są podane w dołączonym skanie.

 
26.03.     Temat  lekcji:  Podsumowanie  wiedzy o częściach mowy.
 W  załączniku  ćwiczenia  do  wykonania  w zeszycie.
Dla  ambitnych  uczniów  2  wybrane  zadania  z  podręcznika strona194-195
 

30.03-3.04.2020

Język polski (poniedziałek 30.03.2020 r.)

Temat: Ustalenie kolejności wydarzeń w balladzie Adama Mickiewicza   pt.”Pani     Twardowska”

 1. Przeczytaj uważnie tekst utworu Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardowska” (podręcznik)
 2. Określ elementy świata przedstawionego:
  1. Czas wydarzeń:……………….
  2. Miejsce :………………………
  3. Bohaterowie:     postacie pierwszoplanowe ……….…………………….

                             Pozostali bohaterowie……………………………………

 1. Ułóż   w kolejności chronologicznej plan wydarzeń i wpisz do zeszytu


Ostatnia żądanie dotyczące miłości, szacunku oraz posłuszeństwa bez granic wobec pani Twardowskiej .Wyskoczenie diabła z kielicha .Ucieczka diabła przez dziurkę od klucza. Kąpiel diabła w święconej wodzie .Zabawa Twardowskiego w karczmie „Rzym” .   Ożywienie konia na godle karczmy, ukręcenie bicza z piasku oraz wybudowanie domu z ziaren orzecha przez Mefistofelesa .

   Zamiana żołnierza w zająca .Wytoczenie pół beczki piwa z głowy szewca .
Przypomnienie Twardowskiemu o umowie. Próba ucieczki Twardowskiego .

Zadanie domowe: Jak sądzisz, dlaczego Mefistofeles nie wykonał ostatniego polecenia?

( 5 zdań na środę)

Napisz i prześlij na adres :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

język polski kl. IV 1. 04. 2020 r.

Temat: Piszemy dyktando.

Proszę wejść na stronę : dyktanda.pl

Wyszukać dowolne dyktando z „h” i „ch” (może być krótkie, a może być dłuższe- dla ambitnych) Przepisać do zeszytu. Przesłać zdjęcie dyktanda na moją pocztę.

Zadanie: Nauczę się pięknie opowiadać balladę „Pani Twardowska” - będę pytać indywidualnie każdego ucznia.

Język polski kl IV 2.04.2020r

TEMAT: PODĄŻAMY ŚLADAMI LUTKA – BOHATERA POZNANEJ LEGENDY 

Język polski kl. IV 3.04.2020 r

Temat  lekcji :  Z  polskich  opowieści.
Dzisiaj  pracujemy  na  e-podręcznikach.
Proszę  się  zalogować.  Każdy  ma  hasło.  Wchodzi  na  platformę i  wykonuje  zadania. Ja  widzę,  co  robicie,  więc  w  zeszytach  piszemy  tylko  temat  (  dla  ambitnych-  można  przepisać  jedno  dowolne  ćwiczenie)   Pozdrawiam  wszystkich  i  przyjemnej  pracy.

Język polski kl. IV 6.04.2020 r.

TEMAT: PROJEKTUJEMY HERB NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

Przebieg lekcji:

1. Przyporządkuj podanym pojęciom odpowiednie znaczenia– wykonanie zadania 1 z karty pracy (wpisać do zeszytu)

 1. Pokoloruj i podpisz herby miast – wykonanie zadania 2 z karty pracy

 1. Odczytaj informacje na temat fantastycznych istot (podręcznik, s. 212–213) i przyporządkuj ich do wizerunków znajdujących się na herbach.

 2. Wykonaj projekt herbu miejscowości – wykonanie 3. zadania z karty pracy ( zdjęcie herbu wysłać do mnie. To jest zadanie domowe.)

Karty pracy przesyłam w scanie, można sobie wydrukować.

karta pracy

karta pracy 

 

Język polski kl.IV 8.04.2020 r.

karta pracy

Język polski kl. IV 15.04.2020 r.

MAŁGORZATA SZYSZKO-KONDEJ „ CIOCIA ALUSIA NIE ZAŚNIE BEZ SMOCZKA...”

TEMAT: PRZEDSTAWIAMY INFORMACJE NA TEMAT NASZYCH RODZIN W FORMIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO

Przebieg lekcji: 1. Rozwiązanie diagramu – wykonanie 1. zadania z karty pracy .

 1. Podanie rozwiązania. Sprawdzenie poprawności.

 2. Wyjaśnienie znaczenia słowa genealogia – wykonanie 2. zadania z karty pracy

 3. Odczytanie tekstu Ciocia Alusia nie zaśnie bez smoczka... – podręcznik, s. 230–233.

 4. Podanie informacji na temat narratora oraz określenie, w której osobie wypowiada się narrator – 2. polecenie z podręcznika, s. 234. [np. narrator – Ewa, uczennica III b; relacja w pierwszej osobie]

 5. Określenie tematyki tekstu. [np. opowieść o Ewie, uczennicy klasy III b, której pani kazała przygotować kronikę rodzinną; Ewa odwiedza ciocię Kazię i babcię Helenkę i zbiera informacje o rodzinie; przygotowuje kronikę]

 6. Odczytanie informacji, jakie udało się zebrać Ewie na temat swojej rodziny.

 7. Uzupełnienie drzewa genealogicznego informacjami o swojej rodzinie – wykonanie 3. zadania z karty pracy i zadania 4 ( zadania 3 i 4 odesłać do oceny).

karta pracy 1    karta pracy 2  karta pracy 3  

Język polski klasa IV- 16.04.20 r.

Język polski kl. IV 17.04.20 r. (piątek)

Temat: Bez sensu cienia nie ma wypowiedzenia.

1.Pracujemy na e-podręcznikach. (Proszę się zalogować, wejść na klasę IV i wyszukać podany temat)

2.Wykonać ćwiczenia z „Zeszytu ćwiczeń” str.( 118-123)

Utrwalić wiadomości o wypowiedzeniach. W poniedziałek napiszemy mały sprawdzianik.

20.04-24.04.20 

Język polski kl.IV 20.04.20

22.04.20 

Podsumowanie rozdziału- sprawdzian kontrolny  "Legendy polskie"
Sprawdzian  można  pobrać  i  wypełniać, a następnie  odesłać  na  mój  adres.
 

Język polski kl.IV 23.04.2020 r.

27.04-30.04.20

Język polski 27.04.20   karta pracy

Język polski kl.IV -29.04.2020 r.

 1. Temat: Recytacja wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”

 2. Temat: W świecie „Pinokia „ Carlo Collodiego.

  1. Odpowiedz na pytania dotyczące znajomości treści lektury (załącznik 1) wypełnij kartę odpowiedzi i odeślij do kontroli

  2. Rozwiąż krzyżówkę (można wkleić do zeszytu)

  3. Zadanie domowe. Przygotuj infomacje na temat elementów świata przedstawionego w lekturze „Pinokio”  krzyżówka     karta     Załącznik 1a         Załącznik 1 b

Język polski 30.04.20   Cz.2  

4.05-8.05.20

Język polski 4.05.20

Język polski kl.IV 6.05.20 r.

Temat: Co było powodem zmiany   Pinokia?

 1. Wykonaj poprawnie ćwiczenia nr 11, 19,20 i zapisz je w zeszycie.
 2. Przeczytaj uważnie 12 kart z karty pracy, ponumeruj je według ważności i zapisz w zeszycie 6 najważniejszych.

zał1    zał 2

Język polski kl. IV. 7.05.20 r.

Temat: Piszemy listy.

Przekaz informacji- przypomnienie

NADAWCA--- KOD---ODBIORCA(ADRESAT)

                         list

 1. Wykonaj polecenie nr 22 scan ( można wydrukować, pociąć, ułożyć poprawnie i wkleić do zeszytu lub przepisać.)
 2. Pinokio postanowił wysłać do Dżepetta list z przeprosinami za wszystkie przykrości, jakich tatuś doświadczył z jego powodu. Napisz ten list, korzystając z planu oraz ze słownictwa zgromadzonego w tabelce (scan)

  

PLAN LISTU

 • Określenie celu : przeprosiny.
 • Powiadomienie o wewnętrznej przemianie.
 • Wyrażenie żalu za złe zachowanie>
 • Prośba o wybaczenie.
 • Obietnica poprawy.

Napisz list i prześlij do oceny.

zał1  zał2

 Język  polski kl.IV - 8.05.20r.
 
Temat: Z wizytą  w  teatrze  lalek.
Dzisiaj  pracujemy  na  e-podręcznikach.  Proszę  się  zalogować, obejrzeć  filmik  i  wykonać  polecenia, zapisać  je,  a  ja sprawdzę w moich  materiałach. W  zeszytach  zapisujemy  tylko  temat  lekcji.
11.05-15.05.20

Język  polski kl. w  dniu  11.05.2020 r.

Temat  lekcji:  Czy  wszystko  jasne? Tak,  jak  słońce. Zdanie  i  równoważnik  zdania.
Lekcja  znajduje  się  na  stronie  szkoła  z  TVP język  polski  klasa IV z  dnia  8.05.20 r. Powtórkę  można  obejrzeć  o  dowolnej  porze. Można  też  obejrzeć  lekcję z dnia 11.05.20 r.
Samodzielnie opracować  krótką  notatkę.

Język polski kl. IV 13.05.20 r.

Temat: Zdania i równoważniki zdania.

Pracujemy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń.

Podręcznik strona 238- przeczytać uważnie, zapisać Zapamiętaj i nauczyć się definicji

Wykonać w zeszycie ćwiczenie nr 3 i 10 z podręcznika.

Zeszyt ćwiczeń strona 122-126 wykonać ćwiczenia i przygotować się do któtkiej kartkóweczki.

Język polski kl. IV 14.05.20 r.

Dzisiaj-  Szkoła TVP - obejrzeć  lekcję  języka  polskiego  klasa IV.  Zapisać  temat.  Sporządzić  notatkę  i  przesłać  do  oceny.

Język polski 15.05.20                       

zał1   zał2  zał3

18.05-22.05.20

Język polski kl. IV 18.05.20 r.

Temat: Formy czasu przeszłego czasowników. Pisownia „ą” i „ę” w formacj czasowników.

Podręcznik strona 250-251 Cwiczenia 3,4,5   wpisać do zeszytu.

Zeszyt ćwiczeń strona 178-179 ćwiczenia od 1 do 5

Język polski kl.IV 20.05.20 r.   zał1  zał2

Język polski kl IV 21.05.20 r.  

 

Temat: Test sprawdzający. Czy rozumiesz, co czytasz?

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika „ O tym, co jest najpiękniejsze na świecie” Anatola Sterna. Rozwiąż test. Prześlij do kontroli tylko kartę odpowiedzi.

Zadanie: Nauczę się pięknie opowiadać.          

zał1  zał2   zał 3

Język polski kl. IV 22.05.2020 r.

Temat:   Czy obrażanie się na rodziców to dobry sposób na wybrnięcie z trudnej sytuacji?

Sytuacja: np. trudna, bez wyjścia, przykra, dramatyczna, kłopotliwa, ciężka nieprzyjemna       niebezpieczna, drażliwa, opłakana, poważna,   wyjątkowa

 1. Przeczytaj uważnie tekst Anny Onichimowskiej pt. : Pączka droga do sławy”- podręcznik strona 252.
 2. Wykonaj polecenia pod tekstem 1-6
 3. W zeszycie zapisać   polecenie 3, 4 i 5
 4. Naucz się, co oznacza słowo pamiętnik.

25.05-29.05.20

Język  polski kl. w  dniu  25.05.2020 r.

Temat  lekcji:   Wywiad z mamą.

Przeprowadź wywiad z mamą- zapisz pytania i odpowiedzi w zeszycie.

 1. Czy lubisz swoją pracę? Dlaczego?
 2. Gdzie chciałabyś pojechać na wymarzone wakacje?
 3. Jaki prezent na Dzień Mamy sprawiłby ci największą przyjemność?
 4. Co najbardziej chciałabyś, żebym zmienił/a w swoim zachowaniu?
 5. Kim chciałaś zostać, jak byłaś mała?
 6. Jaką miałaś nastraszniejszą przygodę w życiu?
 7. Czy lubisz wykonywać prace domowe?
 8. Czy osiągnęłaś w życiu to, czego pragnęłaś?
 9. Jaka jest Twoja ulubiona książka?
 10. Którą potrawę najbardziej lubisz gotować?
 11. Gdybyś mogła być mężczyzną, kim chciałabyś być?
 12. Lubisz dostawać kwiaty bez okazji?
 13. Czy czujesz się doceniana przez otaczających Cię ludzi?
 14. Kochasz mnie?

Zadanie. 26 maja jest Dzień Mamy - NIE ZAPOMNIJ !

Język polski 27.05.20     Zał.1

Język polski kl.IV 28.05.20 r

Temat: Piszemy opowiadanie.

Napisz opowiadanie na podstawie ballady „Powrót taty”

Przypominam, kompozycja trójdzielna:

 1. Wstęp.
 2. Rozwinięcie.
 3. Zakończenie.

Każda część rozpoczyna się akapitem.

Opowiadanie przesłać do oceny.

 

Język polski kl. IV 29.05.20 r.

Temat: Podmiot i orzeczenie.

Podręcznik strona 259-261

Zeszyt ćwiczeń strona 126

Podaję link do filmiku, który wyjaśni co to jest podmiot i orzeczenie. Można go sobie obejrzeć kilka razy.

Do zeszytu wykonać trzy dowolne ćwiczenia z podręcznika

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OlkAcjmJ7i8

Język polski kl. IV 1 czerwca 2020 r.

Temat: Dzień Dziecka.

Dzisiaj na języku polskim dobrze się bawcie!

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był pełen przygód i wyjątkowy.
Wypełnij każdą mijającą chwilę tak,
aby we wspomnieniach dawała Ci dużo radości.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i radości.
Pozostań dzieckiem i ciesz się dzieciństwem.

Życzy pani od języka polskiego

MATEMATYKA
23.03-27.03.2020
Poniedziałek:. Temat: Cechy podzielności liczb przez 2.5.10.100 i 4. 
Podręcznik str.183-186. 
Proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń : zad. 1,2,3 str.9 i 6,7 str.10

Wtorek: Temat: Cechy podzielności liczb przez 3 i 9 Podręcznik str.187-189. 

https://pistacja.tv/film/mat00089-cecha-podzielnosci-liczb-przez-3?playlist=230

https://pistacja.tv/film/mat00092-cecha-podzielnosci-liczb-przez-9?playlist=230

Proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń : zad. 1,2,3,4 str12 i zad.7 str.13

Kontakt pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czwartek: Temat: Zadania utrwalające.

Na tej lekcji poćwiczę zdobyte umiejetności 

Rozwiąż zadania .Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Podręcznik: Zadania 1-5 str.190 .

Dla chetnych zad.6 ,7

 

Piątek: Temat: Ułamek jako część całości.

Na tej lekcji nauczę się opisywać część całości za pomocą ułamka.

Zaloguj się na platformę epodreczniki, zapoznaj się z materiałem.

https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/D13DhXk4t

Obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci?playlist=66

https://www.youtube.com/watch?v=bry5PxqTIwk

 

 30.03-3.04.2020

Poniedziałek: Temat: Ułamek jako część całości. Utrwalenie i powtórzenie


Na tej lekcji utrwalę umiejętność opisywania część całości za pomocą ułamka.

 1. 1.Proszę skorzystać z linku :https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/ulamek-jako-czesc-calosci-na-poziomie-ucznia-klasy-4,oid,1879

Zapoznaj się z przykładem 1 i 2. Oraz rozwiązaniami zadań 1-4.

 1. 2. Poćwicz: https://www.matzoo.pl/klasa4/21
 2. 3. W zeszycie rozwiąż zadania 1i 2str.195 oraz 11str.196 ( wycięte prostokąty wklej do zeszytu)
 3. 4.Rozwiąż zadania 4-8 str.196 odpowiedzi prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do 1.04.20

Wtorek:Temat: Porównywanie ułamków. Wprowadzenie
Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki o tych samych licznikach lub mianownikach.

Logujemy się na portalu epodręczniki.

 1. Proszę skorzystać z linku :https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-lub-mianownikach/D8ghfUg2j
 2.  Obejrzyj film 1 i zapoznaj się z przykładem1
 3. Wykonaj ćw.1-5. Sprawdź rozwiązanie
 4. Obejrzyj film2
 5. Korzystając z poznanych zasad zrób ćw. 6 i 7. Uzupełnione zdania z zadania7 przepisz do zeszytu. 
 6. Dla chętnych uczniów zad 1, 3 i 4 z podręcznika str.200 - odpowiedzi prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do2.04.20

Warto obejrzeć https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-30032020-lekcja-1,47327687

Od 30.03.20 można dodatkowo zobaczyć lekcje w telewizji na kanale TVP3 codziennie o godz.9.00 ( powtórki o13.30)

 Czwartek 2.04.20 Temat: Ułamek jako wynik dzielenia

Na tej lekcji zapoznam się z tematem ułamka jako wyniku dzielenia.

Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00099-ulamek-zwykly-jako-wynik-dzielenia?playlist=66

Zapisz do zeszytu informacje o ułamku z Sowa Uczy (Podrecznik str. 203). Rozwiąż w zeszycie zadania 1-5 str.204.

Warto zobaczyc lekcje w telewizji na kanale TVP3  o godz.9.00 ( powtórki o13.30).

Piątek 3.04.20 T:Ułamki wieksze od jedności lub mniejsze od jedności.

Na tej lekcji nauczę sie rozpoznawać ułamki właściwe i niewłaściwe.

Obejrzyj film:https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66

Rozwiąż  w zeszycie zadania 1-6 str.208 (podręcznik)  

 Warto zobaczyć lekcje https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-1042020-lekcja-3,47345601

6.04-8.04.2020

Pon. Temat:Ułamki właściwe i niewłaściwe-zadania

Na tej lekcji nauczę się zamieniać ułamki niewłaściewe na liczby mieszane i odwrotnie.

 Obejrzyj filmy:  https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66

https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66

Rozwiąż w zeszycie zadania 7-10 str.209 (podręcznik).

Prześlij na maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. rozwiazane zadania w terminie do 7.04.20.

Chętni uczniowie mogą poćwiczyć swoje umiejetności z zeszytem ćwiczeń nr2 str.20-23

 

Wt. Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków

Na tej lekcji nauczę się, jak rozszerzać i skracać ułamki.

Zaloguj się na platformę epodreczniki, zapoznaj się z materiałem, wykonaj ćwiczenia , wpisz odpowiedzi i sprawdź je.

https://epodreczniki.pl/a/rozszerzanie-i-skracanie-ulamkow-zwyklych/DolqvxNpB  

W lepszym zrozumieniu tematu mogą pomóć filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne,
życzę Wam oraz Waszym rodzinom  spokoju i otwartego serca. Wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych obfitujących w zdrowie i pomyślność.
Wesołego Alleluja!

15.04-17.04.20

Czw. Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków-zadania.

Na tej lekcji poćwiczę  rozszerzanie i skracanie ułamków.

Rozwiąż zadania 1-6  z podręcznika str.212-213.

 Prześlij na maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. rozwiazane zadania.

Chętni uczniowie mogą poćwiczyć swoje umiejetności z zeszytem ćwiczeń nr2 str.23-27.

 

Pt. Temat: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Na tej lekcji nauczę się jak dodawać ułamki o jednakowych mianownikach.

Zaloguj się na platformę epodreczniki, zapoznaj się z udostepnionym materiałem ,,Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach". Wykonaj ćwiczenia.Obejrzyj lekcję

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-6042020-lekcja-5,47398557

Przypominam o sumiennej pracy , proszę aby wszyscy uczniowie  logowali się na platformie. Proszę też o przesłanie do mnie wszystkich zaległych  zadań

20.04-24.04.2020. 

Pon. Temat: Odejmowanie  ułamków o jednakowych mianownikach.

 Na tej lekcji nauczę się jak odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.

Zaloguj się na platformę epodreczniki, zapoznaj się z udostepnionym materiałem ,,Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach". Ćwiczenia: 2, 3, 4 i 6 zapisz do zeszytu i prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Obejrzyj lekcję https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-6-07042020,47398722

Wt. Temat Ćwiczenia w odejmowaniu ułamków o jednakowych mianownikach.

Rozwiąż zadania 1-7 str.219 (podręcznik) , zapisz do zeszytu i prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dla chętnych uczniów ,,A to ciekawe!" str.220

Czw. Temat: Mnożenie ułamka  przez liczbę naturalną.

 Obejrzyj https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-7-08042020,47398807

 Rozwiąż zadania 1-4  str.223.

Pt.  Temat: Zadania z zastosowaniem mnożenia ułamka przez liczbę naturalną. 

Rozwiaż zadania 5-8 str. 223  .

Korzystając z informacji na str. 224 rozwiąż zadania 9-12. Rozwiązania z zeszytu  prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

27.04-30.04.20

Pon ,Wt. Temat: Zadania utrwalające.

Na tej lekcji powtórzysz  wiadomości o ułamkach zwykłych.

Obejrzyj lekcję https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-16042020,47487982

Rozwiąż zadania utrwalajace z podrecznika str 225-226- przygotuj się do sprawdzianu.

Czw. Podsumowanie wiadomości o ułamkach.

Sprawdzian  można  pobrać  i  wypełniać, a następnie  odesłać  na  mój  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sprawdzian

 4.05-8.05.20

Pon.Temat: Opis prostopadłościanu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym są prostopadłościany.

Zaloguj sie na platformę i skorzystaj z materiału ,,Opis prostopadłościanu i sześcianu"

http://scholaris.pl/zasob/47226

http://scholaris.pl/zasob/47229

https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ

Wt. Temat: Siatki prostopadłościanów. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest siatka prostopadłościanu.

Zaloguj się na platformę  i popracuj z materiałem,,Siatki i modele prostopadłościanów i sześcianów"

Zrób zdjęcie wykonanego modelu z ćw.5 i prześlij na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http://scholaris.pl/zasob/72010

http://scholaris.pl/zasob/71915

 

Czw.Temat: Siatki prostopadłościanów. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę na temat siatki prostopadłościanu.

Zaloguj się na platformę  i popracuj z materiałem,,Siatki i modele brył" 

 https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

 

Pt.Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać pole powierzchni prostopadłościanu.

http://scholaris.pl/resources/run/id/47271

https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/basic-geometry-surface-area/v/surface-area-of-a-box

https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/basic-geometry-surface-area/v/surface-area-of-a-box-using-nets

https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c

11.05-15.05.20

Pon -Wt. Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pola powierzchni prostopadłościanu.

 Lekcja na platformie e-podręczniki:,,Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu."

https://pistacja.tv/film/mat00247-pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu

https://www.matzoo.pl/klasa4/pole-powierzchni-prostopadloscianu_88_631

 Cz. Pole powierzchni prostopadłościanu-zadania

Podręcznik str.236-237. Rozwiaż zadania 2-4 i prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Dla chętnych zad.6.

Pt. Temat: Zadania utrwalajace.

Podręcznik str.238-238. Rozwiąż zadanie 8,10 i 11 i prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Możesz też wykorzystać zestaw zadań utrwalających str.239

18.05-22.05.20  

 Pon. Temat:Ułamki o mianowniku:10, 100,1000

Obejrzyj lekcję   https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-20042020,47524364

Napisz krótką notatkę do zeszytu. Rozwiąż zad.1-5 str.244/245

Wt. Temat:Ułamki o mianowniku:10, 100,1000 - utrwalenie wiadomości.

Obejrzyj lekcję: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-21042020,47568932

W zeszycie rozwiąż  też zad.6-10 str.245

Czw. Wyrażenia dwumianowane.

Obejrzyj lekcję: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-22042020,47569109

Zapisz notatke z lekcji do zeszytu.

Pt. Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesietnych.

Obejrzyj lekcję:https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-23042020,47569144

W zeszycie rozwiaż też zadania 1-5 str.245.

25.05-29.05.20    

Pon. Porównywanie  ułamków dziesiętnych.

Obejrzyj:https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-wprowadzenie?playlist=249

W zeszycie rozwiaż zad.3 i 4 str.250.

Wt. Wyrażenia dwumianowane.

 Obejrzyj: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-27042020,47759845

Zapisz notatkę z lekcji do zeszytu.

Cz. Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Obejrzyj:https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-28042020,47659531

W zeszycie rozwiaż zad.1 -3 str.255.

Pt. Odejmowanie ułamków dziesietnych.

Obejrzyj https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-29042020,47797403

Zapisz notatkę z lekcji do zeszytu.

1.06-5.06.20

Pon.Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesietnych -ćwiczenia

Obejrzyj https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-30042020,47660042

Zapisz notatkę z lekcji do zeszytu. Rozwiąż zad. 4 str.258.

Wt.- Czw. Temat. Zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

Podręcznik str.258-259, rozwiąż zadania 5-10. Dla chętnych uczniów str.260 zad. 11-14

Pt. Temat:Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000.

Obejrzyj https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,matematyka-lekcja-3-04052020,47737002

Zapisz notatkę z lekcji do zeszytu. Rozwiąż zad.1 str.263.