Doradztwo zawodowe

Opublikowano: poniedziałek, 20, kwiecień 2020

Temat: Kariera zawodowa. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

 • Na początek proponuję podsumować wiedzę z doradztwa zawodowego i odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakie czynniki warto uwzględnić, planując karierę edukacyjno-zawodową? Przypominam, że planowanie kariery zależy od określenia m. in.: zainteresowań, umiejętności, indywidualnych cech osobowości, wartości, stanu zdrowia, predyspozycji i preferencji zawodowych.
 • Zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytania: Kim chcę zostać w przyszłości? Jaką wybieram ścieżkę dalszej edukacji?, Jakie są możliwe drogi dojścia do wybranego zawodu? Z czym powinna być związana w przyszłości moja praca?
 • Podsumujcie wiedzę na temat waszych mocnych stron, umiejętności i cech charakteru pomagających w osiąganiu celów.
 • W oparciu o stronę internetową: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej przypomnijcie sobie jakie są prognozy dotyczącezapotrzebowania na zawodypotrzebne na rynku pracy. Polecam również Barometr zawodów https://barometrzawodow.pl
 • Na zakończenie przypominam o stronie

wf

Opublikowano: poniedziałek, 30, marzec 2020
Zapraszam wszystkich uczniów klas IV - VIII do codziennej gimnastyki porannej.
 
6. 04-8.04.2020
 
 
15.04-17.04.20
 
 
20.04-24.04.20
 
 
27.04-30.04.20 
 
 
4.05-8.05.20
 
11.05-15.05.20
 
18.05-22.05.20
 
25.05-29.05.20
1.06-5.06.20

WOS

Opublikowano: środa, 25, marzec 2020

Integracja europejska (25.03.2020)

 • W oparciu o tekst z podręcznika (s.158) zapoznaj się z sylwetkami głównych twórców zjednoczonej Europy.
 • Zapoznaj się z infografiką z podręcznika s. 160 – 161 - zwróć szczególną uwagę czym zajmują się poszczególne instytucje Unii Europejskiej. Zapisz nazwy tych instytucji w zeszycie.
 • Polecam stronę internetową https://europa.eu/european-union/index_pl (Oficjalny portal Unii Europejskiej).

Polska w Unii Europejskiej (27.03.2020)

 • Zapoznaj się z tekstem z podręcznika (s. 166) - zwróć szczególną uwagę na korzyści, jakie wynikają z członkostwa Polski w UE.
 • Na podstawie informacji w zakładce Zapamiętaj (s. 168 w podręczniku) zapisz do zeszytu główne prawa obywateli Unii Europejskiej.
 • Polecam filmy edukacyjne, ćwiczenia i ciekawostki zawarte na stronie internetowej: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/wiedza-o-społeczeństwie  - lekcja Polska w Unii Europejskiej.

30.03-3.04.20

Temat : Globalna wioska w obliczu zagrożeń (Problemy współczesnego świata).

 • Lekcja z e-podręcznika udostępniona z materiałami dodatkowymi na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 • Na podstawie przesłanych e-materiałów lub tekstu z podręcznika s. 171- 173 oraz bieżących wydarzeń medialnych wymień najważniejsze problemy współczesnego świata. Zwróć szczególną uwagę na zagrożenia dla świata wynikające z  rozprzestrzeniania się chorób. Informacje zapisz w formie notatki w zeszycie.
 • Wykonaj interaktywne ćwiczenia: 1, 4 i 5 do przesłanej lekcji na platformie e-podręczniki.

Temat: Świat, Europa - podsumowanie działu, utrwalenie wiadomości.

 • Zapoznaj się z materiałami przesłanymi na platformie e-podręczniki.
 • Utrwal wiadomości według pytań zamieszczonych w podręczniku (s. 176) w zakładce Pomyśl, powiedz.
 • Odpowiedź na pytanie 6. - Które z najważniejszych problemów współczesnego świata dotyczą także Polski? – prześlij pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt e-mail  lub za pomocą komunikatora internetowego Messenger.

6.04-8.04.2020

08.04.2020

Temat : Uniwersalny system ochrony praw człowieka.

 • Lekcja z e-podręcznika udostępniona z materiałami dodatkowymi na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 • Na podstawie przesłanych informacji oraz tekstu z podręcznika (s. 179), zapisz w formie notatki w zeszycie, akty prawa międzynarodowego poświęcone prawom człowieka. 
 • Wykonaj ćwiczenia interaktywne nr 7, 8, 9 do przesłanej lekcji na platformie  e-podręczniki.

15.04-17.04.20

15.04.2020

Temat : Znam swoje prawa. Prawa i wolności człowieka.

 • Lekcja z e-podręcznika udostępniona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 • Na podstawie przesłanych informacji lub tekstu z podręcznika – Zapamiętaj  (s. 185), zapisz w formie notatki w zeszycie, czego dotyczą prawa i wolności osobiste oraz prawa i wolności polityczne.

17.04.2020

Temat: Ochrona praw i wolności w Polsce.

 • Lekcja z e-podręcznika udostępniona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 • Wykonaj ćwiczenia interaktywne nr 5,6,7.
 • Na podstawie przesłanych informacji lub tekstu z podręcznika (s. 186), zapisz w formie notatki w zeszycie elementy tworzące system ochrony praw i wolności człowieka w Polsce.

 20.04-24.04.20

22.04.2020
Temat: Organy ścigania. Zadania i uprawnienia policji.
• Lekcja z e-podręcznika udostępniona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
• Na podstawie przesłanych informacji lub tekstu z podręcznika (s. 192), zapisz w formie notatki w zeszycie jakie są podstawowe zadania policji.
• Wykonaj ćwiczenia interaktywne nr 4 i 5 do przesłanej lekcji na platformie e-podręczniki.

24.04.2020
Temat: Nieletni wobec prawa.
• Lekcja z e-podręcznika udostępniona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
• Na podstawie przesłanych informacji zapisz w zeszycie pojęcia: nieletni, małoletni, młodociany.
• Wykonaj ćwiczenia interaktywne nr 4 i 5 do przesłanej lekcji na platformie e-podręczniki.

27.04-30.04.20

Temat: Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka.

 • Lekcja z e-podręcznika udostępniona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
 • Na podstawie przesłanych informacji lub tekstu z podręcznika (s. 187 - 189), zapisz w formie notatki w zeszycie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka.

4.05-8.05.20

Temat: Prawa człowieka, nieletni wobec prawa - podsumowanie działu, utrwalenie wiadomości.

 • Zapoznaj się z materiałami przesłanymi na platformie e-podręczniki.
 • Utrwal wiadomości według pytań zamieszczonych w podręczniku (Pomyśl, powiedz s. 202). W zeszycie zapiszodpowiedź na pytanie 3.

Temat: Prawa człowieka, nieletni wobec prawa – sprawdzian wiadomości

 • Sprawdzian wiadomości udostępniony na platformie e-podręczniki. 

11.05-15.05.20

WOS (13.05.2020)

Temat: Media we współczesnym świecie. 

 • E-materiały udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (Młody człowiek świadomym odbiorcą mediów).
 • Na podstawie przesłanych informacji lub tekstu z podręcznika (s. 205), zapisz w formie notatki w zeszycie funkcje mediów.

WOS (15.05.2020)

Temat: Jak korzystać ze środków masowego przekazu.

 • E-materiały udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej(Władza nad informacją).
 • Na podstawie tekstu z podręcznika (s. 211), zapisz w formie notatki w zeszycie podstawowe zasady netykiety.
 • Wykonaj ćwiczenia interaktywne nr 1 i 4 udostępnione na platformie e-podręczniki. 

  18.05-22.05.20  

WOS (20.05.2020)

Temat: Informacja i przekaz na wagę złota.

 • E-materiały udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej(W sieci reklamy).
 • Na podstawie tekstu z podręcznika (s. 215 - 219), zapisz w formie notatki w zeszycie funkcje reklamy oraz najważniejsze funkcje badań opinii publicznej.

WOS (22.05.2020)

Temat: Cyberprzestrzeń – korzyści i zagrożenia.

 • E-materiały udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej(Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?).
 • Na podstawie tekstu z podręcznika (s. 222 - 223), zapisz w formie notatki w zeszycie korzyści i zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.
 • Wykonaj ćwiczenia interaktywne nr 1, 2, 3 udostępnione na platformie e-podręczniki. 

25.05-29.05.20

WOS (27.05.2020)

Temat: W świecie mediów i informacji – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

 • Zapoznaj się z materiałami przesłanymi na platformie e-podręczniki.
 • Utrwal wiadomości według pytań zamieszczonych w podręczniku (Pomyśl, powiedz s. 226). W zeszycie zapiszodpowiedź na pytanie 5.

 

WOS (29.05.2020)

Temat: W świecie mediów i informacji – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian wiadomości udostępniony na platformie e-podręczniki

 

 

                                                                                  

Język niemiecki

Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2020

J. niemiecki – 24.03.

Drodzy uczniowie,

już wkrótce postaram się zorganizować dla was lekcję on-line j. niemiecki. W związku z tym, bardzo proszę o wasze adresy e-mail, na które będę mogła przesłać zaproszenia z informacją kiedy i w jaki sposób odbędzie się video-spotkanie. Jeśli wszystko się uda, to właśnie tą drogą będziemy się komunikować, jeśli nie, to poprzez pocztę elektroniczną. Proszę, abyście przesłali wasze adresy na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Sprawdzajcie skrzynki!

Bis dann! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.

Eure Deutschlehrerin