Zadania dla klasy III

Opublikowano: środa, 18, marzec 2020

JĘZYK ANGIELSKI

Utrwalamy materiał z działu 5 (UNIT 5 My day – mój dzień). Proszę o rozwiązanie zadań powtórzeniowych z podręcznika na str. 43 ( ćw. 18 zadanie słuchowe, przrysuj do zeszytu tabelkę, wysłuchaj nagrania i zaznacz godziny na zegarach; ćw. 19 napisz wg wzoru krótkie wypracowanie na temat twojego wymarzonego dnia).

Nagranie do zadania 2.31 w pliku mp3.

Ponadto, zeszyt ćwiczeń str. 41.

Kontakt w sprawie nagrań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

23.03-27.03.2020

Piszemy test z działu 5, nagrania do testu nr 10 i 11( dostępne na stronie szkoły, w razie utrudnionego dostępu do plików proszę o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), jeśli jest to możliwe proszę o wydrukowanie testu, rozwiązanie go i wklejenie do zeszytu przedmiotowego. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania, proszę o zapisanie odpowiedzi do zadań z testu do zeszytu przedmiotowego. Test będzie sprawdzony i oceniony po powrocie do szkoły.

Test1

Test2

Nagranie 10

Nagranie 11

30.03-3.04.2020

W tym tygodniu zaczynamy dział 6 MY HOBBIES. Temat lekcji: My Hobbies – moje hobby. Pod tematem lekcji ilustrujemy i podpisujemy zwroty ze str.44, tj.: go camping (goł kampyn) – jechać pod namiot, go cycling ( goł sajklyn) – isć pojeździć na rowerze, go fishing ( goł fyszyn) – chodzić na ryby,go hiking (goł hajkyn) – pójść na pieszą wędrówkę, go running ( goł ranyn) – iść pobiegać, go swimming ( goł słymyn) – iść popływać.

Podręcznik str. 44, ćw. 1 – słuchamy nagrania 2.32 i wskazujemy na dużym obrazku, ćw. 2 – słuchamy nagrania 2.33 i powtarzamy wyrażenia.

Str. 45, ćw. 4 – słuchamy nagrania 2.35 i wskazujemy obrazki, następnie przepisujemy do zeszytu zdania a-f , obok zdania wpisujemy numer pasującego zdjęcia, ćw. 5 – słuchamy nagrania 2.36 i śpiewamy piosenkę.

ZESZYT ĆWICZEŃ STR. 42-43 ( szczegółowe polecenia do zadań na dole strony, na czerwonym polu).

plik 2.32

plik 2.33

plik 2.35

Kontakt w sprawie nagrań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

6.04-8.04.2020

W tym tygodniu uczymy się nazw dni tygodnia.

TEMAT: Days of the week – dni tygodnia.

Po tematem lekcji notujemy w zeszycie przedmiotowym dni tygodnia : Monday (mandej) – poniedziałek, Tuesday ( tjuzdej) – wtorek, Wednesday ( łenzdej) – środa, Thursday

( ferzdej) – czwartek, Friday ( frajdej) – piątek, Saturday (saturdej) – sobota, Sunday (sandej) – niedziela.

Wykonujemy zadania podręczniku na str. 46. Ćw. 6 – posłuchaj ( nagranie 2.38 ), wskaż i powiedz, ćw. 7 – posłuchaj ( nagranie 2.39) i powiedz którego dnia tygodnia brakuje. Następnie na podstawie obrazków w tabelce, połącz połówki zdań 1-7 z podpunktami a-g i przepisz te połączone zdania do zeszytu.

Zeszyt ćwiczeń, str. 44 ( szczegółowe polecenia do zadań na dole strony, na czerwonym polu).

plik 2.38

plik 2.39

 

15.04-17.04.20

W tym tygodniu kontynuujemy naukę z działu 6 (moje hobby).

Rozwiązujemy zadania w podręczniku na str.47-48.Ćw. 8 –przerysuj tabelkę do zeszytu bez znaków zapytania. Posłuchaj nagrania 2.40 i do tabelki wpisz czynność, którą Russell wykonuje w danym dniu tygodnia. Ćw. 9 – posłuchaj nagrania 2.41 i powtórz łamańca językowego.

Str. 48, ćw. 10 – posłuchaj historyjkę z nagrania 2.42 i poćwicz czytanie i tłumaczenie tesktu.

Zeszyt ćwiczeń, str. 45-46, nagranie 2.44 ( szczegółowe polecenia da zadań na dole strony, na czerwonym polu).

plik 2.41  plik 2.44

20.04-24.04.20 

Temat: „I go swimming on Monday”.

Rozwiązujemy zadania w podręczniku na str. 49,ćw. 12 posłuchaj nagrania 2.45 i powiedz o kim opowiada tekst ( Sam czy Lucy??). W zeszycie opisz czynności osoby, która nie była wymieniona w nagraniu wg wzoru tekstu.

Temat: „ Fun and adventure” – czytanie.

Podręcznik, str. 50,ćw. 14 słuchamy nagrania 2.47 i czytamy tekst. Do zeszytu wypisujemy słówka i zwroty z tekstu:

Fun (fan) – zabawa, adventure (adwencze) – przygoda, scout ( skałt) – zuch, do lots of exciting activities ( du lots of eksajtyn aktiwitis) – robić wiele ekscytujących zadań, make new friends (mejk nju friends) – nawiązywać nowe przyjaźnie, learn ( lern)- uczyć się, bagdet ( badżet) – odznaka, go kayaking ( goł kajakyn) – pływać kajakiem, go climbing ( goł klajmyn) – wspinać się, uniform ( uniform) mundurek , neckerchief ( nekeczif) – apaszka

Ćw. 15 dokończ zdania 1-4 dopasowując punkty a-d. Zapisz w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń, str. 47-48 ( polecenia na dole strony).

plik 2.47  plik 2.45

 27.04-30.04.20

TEMAT: Unit 6 revision – powtórzenie wiadomości.

Podręcznik, str. 51, ćw. 17 – przepisz do zeszytu   zdania 1-6. Posłuchaj nagrania 2.48 i obok zdań zeszycie napisz Yes / No.

Ćw. 18 – W zeszycie narysuj swoje hobby i napisz w który dzień tygodnia wykonujesz tę czynność ( wzór zdania ).

Zeszyt ćwiczeń, str. 49 ( polecenia na dole strony).

Ponadto, piszemy test z działu 6. ( nagrania do testu – audio 12 i audio 13). Proszę rozwiązany test wysłać do oceny.

plik 2.48  test 6  test 6(2)   test audio 1  test audio 2

4.005-8.05.20

Rozpoczynamy naukę z działu 7

TEMAT: „Lions seat meat” – lwy żywią się mięsem.

Podręcznik, str. 52-53, ćw. 1. Posłuchaj nagrania 3.1 i wskaż na dużym obrazku.

Ćw. 2 – Posłuchaj nagrania 3.2 i powtórz słowa. Następnie przepisz je do zeszytu przedmiotowego ( dodatkowo zilustruj je lub przetłumacz na język polski):

antelope ( antilołp) – antylopa, crocodile ( krokodajl) – krokodyl, fruit ( frut) – owoce, Grass ( gras) – trawa, leaves (liws)- liście, meat ( mit) – mięso

Notujemy zdanie: Antelopes eat grass ( antilołps it gras) – antylopy jedzą trawę/żywią się trawą.

Wyjaśnienie: zdania zawsze zaczynamy od gatunku zwierzęcia, potem czasownik „eat” (it) – jeść a na końcu rodzaj pożywienia.

Ćw. 4 – wpisz do zeszytu: frog (frog) – żaba, bugs ( bags) – robaki, bird (berd) – ptak, seeds ( sids) – nasiona

Posłuchaj nagrania 3.4 i dokończ zdania, informując co jedzą zwierzątka

Ćw. 5 –posłuchaj nagrania 3.5 i zaśpiewaj piosenkę.

Zeszyt ćwiczeń , str. 50-51.

plik3.01  plik 3.04

 11.05-15.05.20

Podręcznik, str. 54-55.

Ćw. 6 – posłuchaj nagrania 3.7, wskaż na dużym obrazku i powiedz „Yes / No”. Następnie przepisz do zeszytu i dokończ zdania a-e.

Ćw. 7 – zapisz do zeszytu zdanie przeczące: Antelopes don’t eat meat ( antilołps dołnt it mit) – antylopy nie żywią się mięsem.

Następnie przepisz zdania 1-5, wybierając „eat /don’t eat”.

Ćw.8- posłuchaj nagrania 3.8 i podaj numer, jakim oznaczone jest zwierzątko na dużym obrazku.

Zeszyt ćwiczeń , str. 52-53.

18.05-22.05.20

Podręcznik, str. 56 i 57.

Ćw. 10 – posłuchaj nagrania 3.10 i przeczytaj historyjkę, naucz się czytać i tłumaczyć tekst. W zeszycie zapisz: some ( sam) – kilka, what do monkeys eat? ( łot du mankis yt) –co jedzą małpy?, do they eat….( du dej yt) – czy one jedzą…, too (tu) – też, oh dear ( oł dir) – o rany, now ( nał) – teraz

Ćw. 12 – posłuchaj opisu zwierzątka w nagraniu 3.12 i zgadnij o które zwierzę chodzi, wskaż je na obrazku. Przeczytaj opisy zwierząt na kolorowych kartach. W zeszycie wpisz rozwiązanie zagadki wg wzoru:

  1. They’re …….. ( w miejsce kropek wpisz nazwę zwierząt) , itd.

Ćw. 13 pomijamy.

Zeszyt ćwiczeń, str. 54 i 55.  

25.05-29.05.20   

TEMAT: Tigers are carnivores.

W zeszycie pod tematem lekcji rysujemy i podpisujemy 3 obrazki:

Obrazek 1 – mięso i podpis: carnivores ( karniwors) – zwierzęta mięsożerne

Obrazek 2 – roślinka i podpis: herbivores ( herbiwors) – zwierzęta roślinożerne

Obrazek 3 – mięso i roślinka i podpis: omnivores ( omniwors) – zwierzęta wszystkożerne

Ponadto, rysujemy i podpisujemy: sharp teeth ( szarp tif) – ostre zęby, flat teeth( flat tif) – płaskie zęby, beak (bik) – dziób.

Podręcznik, str. 58, ćw 14- słuchamy nagrania 3.14 i czytamy teskt.

Ćw. 15 – czytamy zdania 1-4 i sprawdzamy czy zgadzają się z informacjami zawartymi w tekście, do zeszytu wpisujemy numer zdania i YES lub NO.

TEMAT: Unit 7 revision – powtórzenie wiadomości.

Podręcznik, str. 59, ćw. 17 – posłuchaj nagrania 3.15.Do zeszytu przepisz zdania 1-4 i uzupełnij je słowami z nawiasów.

Ćw. 18 – narysuj w zeszycie swoje ulubione zwierzątko z działu 7 i opisz je według wzoru ( opis żyrafy).

Zeszyt ćwiczeń, str. 56 i 57.

Przygotowujemy się do testu, powtarzając wiadomości z działu 7.

1.06-5.06.20

W tym tygodniu piszemy test z działu 7. Proszę o rozwiązanie zadań i przesłanie testu do oceny.

Ponadto, rozpoczynamy naukę z działu 8.

TEMAT: I like surfing – nazwy dyscyplin sportowych.

Podręcznik , str. 60-61.

Ćw. 1- posłuchaj nagrania 3.16 i wskaż na dużym obrazku postacie, czynności i rzeczy, których nazwy słyszysz.

Ćw. 2 – posłuchaj nagrania 3.17, wskaż dyscypliny sportowe na małych obrazkach i powtórz ich nazwy. Do zeszytu wpisz nowe słowa ( możesz je zilustrować) : swimming (słymyn) – pływanie, surfing (serfyn) – serfowanie na desce, diving (dajwyn) – nurkowanie, roller skating ( role skejtyn) – jazda na rolkach, horse riding ( hos rajdyn) – jazda konna.

* samo słowo „riding” oznacza „jazda na….” dlatego można powiedzieć „horse riding – jazda na koniu/ konna” lub „riding a bike – jazda na rowerze”.

Str. 61, ćw. 4 – posłuchaj nagrania 3.19 i powiedz YES lub NO. W zeszycie napisz zdania w imieniu postaci na obrazkach: I like…. / I don’t like…..- ja lubię/ nie lubię, dopisz dyscypliny sportowe przedstawione na obrazkach.

Ćw. 5 – posłuchaj nagrania 3.20 i zaśpiewaj piosenkę.

Zeszyt ćwiczeń, str. 58-59.

Teest 7.1   Test 7.2  Test audio 14  Test audio 15   plik 3.16  plik 3.17   

8.06-12.06.20

Podręcznik, str. 62-63.

Do zeszytu przedmiotowego wpisujemy nowe słowa: swimsuit ( słymsjut) – strój kąpielowy, trunks ( tranks) – kąpielówki, surfboard ( serfbord) – deska surfingowa.

ćw. 6 – posłuchaj nagrania 3.22, wskaż opisywane postacie na obrazku i odpowiedz na pytania. Następnie, na podstawie informacji zawartych nagraniu dokończ zdania a-d i zapisz je w zeszycie.

Ćw. 7 –wpisz i uzupełnij w zeszycie zdania 1-3 tak, aby opisywały postaci na obrazkach.

Ćw. 8 – posłuchaj nagrania 3.23 i podaj numer opisywanego obrazka.

Do zeszytu przedmiotowego wpisz pytania: Does she/ he like …..? ( das szi/ hi lajk) – czy ona / on lubi….?

Ćw. 9 – posłuchaj nagrania 3.24 i powtórz łamańca językowego.

Zeszyt ćwiczeń, str. 60-61.

plik3.24  

15,19.06.20

TEMAT: Story time: Do you like tennis, Goofy? – historyjka.

Podręcznik, str. 64-65.

Ćw. 10 – posłuchaj nagrania 3.25 i przeczytaj historyjkę.

Do zeszytu wpisz: here’s a racket ( hirs e raket) – tu jest rakieta, let’s play ( lets plej) – zagrajmy, me too ( mi tu) – ja też, this is fun ( dys ys fan) – to fajna zabawa, you’re right ( jor rajt) – masz rację, I’m sorry ( ajm sori) – przepraszam/ przykro mi.

Ćw. 12 – posłuchaj nagrania 3.27, śledź wzrokiem tekst i wskaż sprzęt sportowy / ubrania, których nazwy słyszysz. Rozwiąż zagadkę, wpisując do zeszytu jej rozwiązanie ( ostatnie zdanie przy każdym obrazku).

Zeszyt ćwiczeń, str. 62-63.

22.06-26.06.20

 

Zeszyt ćwiczeń, str. 64-65.

 

RELIGIA

Katechezy nr 35 i 36 -korzystamy z płyty CD

30.03-3.04.2020

 Katechezy 6-8.04.2020

Katecheza 15-17.04.2020

Katechezy 20-24.04.2020

Katechezy 27-30.04.2020

Katechezy 4-8.05.2020

Katechezy 11-15.05.20

Katechezy 18-22.05.20

Katechezy 25-29.05.20

Katechezy 1.06-5.06.20

Katechezy 8.06-12.06.20

Katecheza 15.06-19.06.20

Katecheza 22.06-25.06

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego z dniem 25.03.2020 r. proszę wszystkich uczniów o codzienne korzystanie z platformy epodreczniki.pl. Loginy i hasła zostały przesłane na e-mail każdego ucznia.

Codziennie sprawdzajcie swoje skrzynki pocztowe w których znajdziecie dalsze informacje.

Marzanna Mikrut

Odsłony: 38