Zadania dla klasy I

Opublikowano: wtorek, 17, marzec 2020

J.ANGIELSKI

Zaczynamy dział 5 (UNIT 5) Temat: Części ciała. Proszę o opracowanie zadań w podręczniku na stronach 36-37. Nagrania do zadań załączam w plikach mp3. ( audio 2.18-2.22), nagranie 2.21 do ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 36.

Ponadto, proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na str. 36-37.

 Nagranie 2.20

Nagranie 2.21

Nagranie 2.18

Nagranie 2.19

Nagranie 2.22

23. 03.-27.03.2020

Temat: „Short or long? –krótkie czy długie?” Cel lekcji: wprowadzenie przymiotników „ long-długi/ short - krótki”, nauka piosenki, powtórzenie słownictwa (części ciała) .W zeszycie przedmiotowym zapisujemy przymiotniki: LONG (lon) – długi oraz SHORT (szot) – krótki(można je również zilustrować).

Proszę o wykonanie  zadań w podręczniku na stronach 38-39. Polecenia do zadań: ćw.5- posłuchaj nagrania (2.24) i wskaż odpowiedni obrazek; ćw. 6 –posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę „Stretch your body – rozciągnij swoje ciało” (nagranie 2.25); ćw.7 – posłuchaj nagrania i podaj numer postaci z dużego obrazka, do której pasuje opis z nagrania (nagranie 2.27); ćw.8- popatrz na obrazki i opisz ustnie wyróżnione części ciała, używając przymiotników „short – krótkie / long- długie”.

Ponadto, proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na str. 38-39, nagranie 2.28 do ćw. 7 na str.39.

(W razie utrudnionego dostępu do plików proszę o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), 

plik2.24

plik 2.27

plik 2.28

30.03-3.04.2020

W tym tygodniu doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz opisywania postaci.

Temat: „I’ve got long legs”. W zeszycie zapisujemy temat a pod tematem notujemy zwrot I’ve got… (ajf got) - ja mam…

Piszemy jedno zdanie opisujące siebie, np. I’ve got short fingers.

Pracujemy w podręczniku na str. 40 – 41. Słuchamy historyjkę ( nagrania 2.29 i 2.30). W zeszycie notujemy słówka /zwroty z historyjki: come on (kam an) – no dalej , mirrors ( mires)-lustra, look at me ( luk et mi) – spójrz na mnie.

Str. 41, ćw. 11 – Słuchamy nagrania 2.33, odgadujemy która postać jest opisywana i podajemy numer postaci.

Ćw. 12 można pominąć W ponieważ zestawy kart zostały w szkole.

ZESZYT ĆWICZEŃ str.40-41 ( szczegółowe polecenia do zadań na dole strony, na pomarańczowym polu).

plik 2.31

plik 2.32

(W razie utrudnionego dostępu do plików proszę o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), 

6.04-8.04.2020

W tym tygodniu utrwalamy nazwy dyscyplin sportowych i doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

TEMAT: I like tennis.

Po tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym notujemy nazwy dyscyplin sportowych: tennis (tenys) – tenis, gymnastics ( dżimnastiks)- gimnastyka, football ( futbol) – piłka nożna.

Rozwiązujemy zadania w podręczniku na str. 42. Ćw. 13 – posłuchaj ( nagranie 2.35) i powiedz YES /NO TAK/NIE. Po wysłuchaniu sprawdzamy czy opis piłki z nagrania zgadza się z ilustracją.

Ćw. 14 – Do postaci dobieramy odpowiednią piłkę, mówiąc : „ I like football. I’ve got big Ball. It’s black and white” ( aj lajk futbol. Ajf got e big bol. Yts blak end łajt.) – lubię piłkę nożną. Mam dużą piłkę. Ona jest czarno – biała.

Wg powyższego wzoru opisujemy ustnie pozostałe obrazki.

Zeszyt ćwiczeń, str. 42 ( szczegółowe polecenia do zadań na dole strony, na pomarańczowym polu).Nagranie 2.36.

plik 2.35

plik 2.36

 15.04-17.04.20

W tym tygodniu powtarzamy wiadomości z działu 5 i piszemy test.

TEMAT: Unit 5 revision – powtórzenie.

Proszę o wykonanie zadań w podręczniku na str.43 – ćw.16 w zeszycie dopasuj opis części ciała z ramki do numeru postaci, posłuchaj nagrania 2.37 i sprawdź; ćw.17 – w zeszycie narysuj i opisz siebie, budując zdania: I’ve got….. (ja mam…..) z użyciem przymiotników „short /long” (krótki / długi) oraz „big/ small” (duże/ małe) i nazw części ciała.

Zeszyt ćwiczeń str. 43 ( szczegółowe polecenia do zadań na dole strony, na pomarańczowym polu).

Ponadto, piszemy UNIT 5 TEST i przesyłamy go do oceny na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub priv na messengerze.

plik 2.37   Unit 5 test  Unit 5 test 2  test audio 18  test audio 19

20.04-24.04.20

W tym tygodniu rozpoczynamy naukę z działu 6.

TEMAT : „My house – mój dom”

Pod tematem lekcji notujemy nowe słówka ( można je zilustrować lub przetłumaczyć na język polski): HOUSE (hałs) – dom, LIVING ROOM (lywyn rum) – salon, BEDROOM ( bedrum) – sypialnia, BATHROOM (bafrum) – łazienka, KITCHEN (kyczyn) – kuchnia, GARDEN (garden) – ogród.

Praca z podręcznikiem : str. 44-45,ćw. 1 posłuchaj nagrania 2.38 i powiedz wyliczankę, ćw. 2 posłuchaj nagrania 2.40, wskaż obrazek i powtórz słówka, następnie popatrz na 3 duże obrazki powyżej i wymień pomieszczenia, które na nich widzisz.

Str. 45 –narysuj w zeszycie i podpisz: TABLE (tejbyl) – stół, CHAIR (cze) – krzesło, DOOR ( do ) –drzwi, WINDOW ( łindoł) – okno. Ćw. 3 – posłuchaj nagrania 2.42 i podaj numer obrazka. Ćw. 4 – posłuchaj nagrania 2.43 i znajdź na obrazku: door, window, chair, table, doll, boat, book, pizza.

Zapisz pytanie i odpowiedź w zeszycie: Where’s the door? ( łez de do) – gdzie są drzwi?

It’s in the bedroom (yts yn de bedrum) – są w sypialni.

Zeszyt ćwiczeń, str. 44-45 ( polecenia na dole strony), nagrania 2.41 i 2.44.

plik 2.38  plik 2.40  plik 2.41  plik 2.42  plik 2.44

27.04-30.04.20

TEMAT: „Where’s the monster?” – gdzie jest potwór?

Podręcznik str. 46-47.

Ćw. 5-proszę przygotować małe karteczki: trzy ze znakiem × i jedną ze znakiem ˅. Odsłuchujemy nagranie 2.45 i zakrywamy karteczkami ze znakiem × te miejsca, gdzie misia nie ma i karteczką ze znakiem ˅ to miejsce, gdzie jest miś.

Ćw. 6 – słuchamy nagrania 2.46 i śpiewamy piosenkę.

Ćw. 7 – spoglądamy na małe obrazki, nazywamy przedstawione na nich przedmioty ( hat- czapka z daszkiem). Następnie sprawdzamy,czy te przedmiot znajdują się na dużym obrazku, podając nazwę przedmiotu i mówiąc „Yes /No”.

Ćw. 8 - notujemy w zeszycie przedmiotowym pytanie: Is it in the (bedroom)? ( yz yt yn de bedrum)? – czy to jest w sypialni? Następnie zadajemy pytania dotyczące przedmiotów z ćw. 7 wg wzoru: Number 1 book. Is it in the (tutaj podajemy nazwę dowolnego pomieszczenia w domu) ? i odpowiadamy: Yes / No.

Zeszyt ćwiczeń , str.46-47 ( polecenia na dole stron).

plik2.45

4.05-8.05.20

Podręcznik, str. 48-49.

Ćw. 9 Posłuchaj nagrania 2.48 (historyjka obrazkowa).

Ćw. 11 Posłuchaj nagrania 2.51 i wskaż miejsca, w jakim znajdują się przedmioty przedstawione na obrazkach 1-4.

Zeszyt ćwiczeń, str. 48-49 (+ nagranie 2.50).

Powtarzamy słówka (nazwy pomieszczeń i wyposażenia).

plik 2.50

11.05-15.05.20

Podręcznik, str. 50-51.

TEMAT: „I like this house” – podoba mi się ten dom.

Proszę o wpisanie do zeszytu następujących słówek: snail (snejl) – ślimak, face (fejs) – twarz, boot (but) – but ( za kostkę).

Ćw. 13 – posłuchaj nagrania 2.53 (opis domu) i podaj numer fotografii, na której przedstawiony jest opisywany dom.

Ćw.14 – policz elementy domu – łodzi , przerysuj do zeszytu małe obrazki ( po prawej stronie) i wpisz obok ilość elementów domu.

Ćw. 16 – Przeczytaj podpisy pod obrazkami, następnie posłuchaj nagrania 2.54 i zapisz w zeszycie: numer obrazka i nazwę miejsca, które pasuje do ilustracji.

Ćw. 17 – narysuj w zeszycie swój pokój i opisz go wg wzoru: This is my bedroom. It’s a

( chair). It’s (brown). It’s a (window). It’s (blue). – To jest mój pokój. To jest (krzesło). Ono jest ( brązowe). To jest ( okno). Ono jest (niebieskie).

* W miejsce nawiasów wpisz własne pomysły.

Zeszyt ćwiczeń, str. 50-51., nagranie 2.55.

Przygotowujemy się do testu, powtarzając wiadomości z całego działu.

plik 2.54    plik 2.55

18.05-22.05.20 

W tym tygodniu piszemy test z działu 6. Proszę o przesłanie testu do oceny na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Ponadto, rozpoczynamy naukę z działu 7.

TEMAT: „My clothes” – moje ubrania.

Podręcznik, str. 52 i 53.

Ćw.1- posłuchaj nagrania 3.1 i powtórz wyliczankę. Do zeszytu zapisz: put on ( put on) – ubierz, włóż.

Ćw. 2 - posłuchaj nagrania 3.3, wskaż ubrania na małych obrazkach i potwórz nazwy ubrań.

Zapisz i narysuj w zeszycie: dress (dres) – sukienka, skit ( sket) – spódnica, shirt ( szet) – koszula, trousers ( trałzers) – spodnie, boots (buts) – buty (za kostkę), hat (hat) – kapelusz.

Ćw. 3 - posłuchaj nagrania 3.4 i wskaż to ubranie z pary, którego nazwę słyszysz w nagraniu.

W zeszycie zapisz: T-shirt ( Ti szet) – koszulka, coat (kołt) – płaszcz, sweater (słete) – sweter, shoes ( szus) – buty.

Ćw. 4 – posłuchaj nagrania 3.5 i wskaż numer postaci, której strój jest opisywany na nagraniu.

Zeszyt ćwiczeń, str. 52 i 53, nagranie 3.6.

plik 3.4    plik3.3  plik 3.5  plik 3.6  test1  test2  test audio20  test audio21

25.05-29.05.20

TEMAT: Jaki to kolor?

Wpis do zeszytu: What colour is it? (łot kale ys yt)

Z podręcznika ze str. 54,ćw.5 przerysuj i podpisz „kolorowe równania”:

yellow( jeloł) – żółty + blue (blu) – niebieski = green (grin) – zielony

yellow + red ( red) – czerwony = orange (oryndż) – pomarańczowy

ćw. 6 – posłuchaj nagrania 3. 7 i zaśpiewaj piosenkę o mieszaniu się barw.

Str. 55,ćw. 7 – przygotuj pięć małych karteczek, posłuchaj nagrania 3.10 i zakryj kartką te obrazki, które opisywane są na nagraniu. Jeden obrazek nie będzie opisany.

Str. 56, ćw. 9 – posłuchaj nagrania 3.11 ( historyjka). Do zeszytu wpisz: I’m wearing… (ajm łeryn…)- ja noszę/ jestem ubrana w….; my ( maj) – mój, moja, moje.

Zeszyt ćwiczeń, str. 54,55 i 56 (nagranie 3.9).

RELIGIA

 Katechezy 6-8.04.2020

Katecheza 15-17.04.2020

Katechezy 20-24.04.2020

Katechezy 27-30.04.2020

Katechezy 4-8.05.2020

Katechezy 11-15.05.20

Katechezy 18-22.05.20

Katechezy 25.05-29.05.20