HISTORIA SZKOŁY

Opublikowano: środa, 11, marzec 2015
Barbara Zabrzeska

Inicjatorami założenia szkoły w Harklowej byli ksiądz proboszcz Józef Burglewicz oraz właściciel Harklowej i Pagorzyny Rudolf Wittig. Tym to właśnie ludziom społeczeństwo Harklowej zawdzięcza fakt, że nasza szkoła obchodziła w 2011 roku 130 rocznicę swego istnienia. Pan Wittig ofiarował bezpłatnie miejsce pod nową szkołę i ćwierć morga gruntu pod ogród szkolny. Roboty wykonał pan Kunicki z Dębowca. Była to jedna izba lekcyjna. 01.09.1881 roku rozpoczęła się w szkole nauka. Pierwszym nauczycielem był pan Zygmunt Chodacki.

W roku 1893 na wniosek księdza Stanisława Hańskiego przystąpiono do budowy nowej szkoły. 17.06.1893 roku położono i poświęcono kamień węgielny. Prace budowlane powierzono panu Eugeniuszowi Oczkowskiemu z Głębokiej. Roboty trwały do roku 1895. W pierwszych dniach października tego roku nauka rozpoczęła się w nowej szkole. Z powodu dużej liczby uczniów nauka odbywała się również w wynajętej Organistówce i w Sali Domu Ludowego. Wówczas szkoła dostała drugiego nauczyciela.

W roku 1899 uczęszczało już do szkoły 236 uczniów. Warunki do nauki były ciężkie, warunki bytowe dzieci jeszcze cięższe, ale dzieci garnęły się do nauki i pilnie uczęszczały na lekcje. Tylko ostre zimy czy epidemie obniżały frekwencje uczniów. Z końcem każdego roku odbywał się Egzamin czyli tak zwany POPIS SZKOLNY. Liczne nagrody w postaci ubrań, książek, obrazków świadczyły o umiejętnościach zdobytych przez dzieci w szkole.

W roku 1924 powstała myśl wybudowania nowej murowanej szkoły, jako że poprzednia nie nadawała się już do użytku. Ówczesny dziedzic pan Witold Wittig darował na ten cel 8 morgów gruntu. Budynek stanął już w 1924 roku (budynek dawnego przedszkola). Roboty wykończeniowe trwały dość długo. Do użytku nową szkołę oddano 01.07.1928 roku.

Nauczyciele szkoły w Harklowej w latach 1878-1978:    

Zygmunt Chodacki

Wacław Pankiewicz

Katarzyna Halecka

Konrad Kościelny

Józef Belniak

Piotr Madej

Jan Ulanecki

W latach sześćdziesiątych czyniono starania wybudowania nowej szkoły – pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego. 01.05.1960 roku położono kamień węgielny pod nową szkołę.

 

 

szkoła zd1

 

 Społeczeństwo Harklowej ofiarnie pracowało, nie szczędząc datków pieniężnych. 24.06.1961 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły, której nadano imię –Bojowników o wolność i demokrację.

Obecnie szkoła mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku. Uczęszcza do niej ponad stu uczniów. Przy szkole działa świetlica i stołówka, biblioteka oraz  pracownie komputerowe. Warunki do nauki są dobre, trzeba tylko chcieć się uczyć.

Dnia 12.06.1994 roku odbyła się w naszej szkole doniosła uroczystość. Zmieniono imię patrona naszej szkoły, którym został Tadeusz Kościuszko.

szkołazd2