Spotkanie z policjantem

Policjant  Posterunku  w  Skołyszynie  spotkał  się  w  dniu  4  września  z uczniami  klas I-III. Spotkanie  dotyczyło  bezpieczeństwa  dzieci  na  drodze.  Policjant  mówił  o  zasadach  poruszania  się  pieszych  i  rowerzystów  po  drogach  gminnych  i  powiatowych.  Zwrócił  też  szczególną  uwagę  na  znaki  odblaskowe,  które  teraz  szczególnie  w  okresie  jesieni  i  zimy  powinny  być  na  naszych  kurtkach  i  plecakach. Dzięki  nim  jesteśmy  bardziej  widoczni  dla  kierowców  i tym  samym   stajemy  się bezpieczniejszymi  użytkownikami   drogi.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1    września  rozpoczęliśmy  nowy  rok  szkolny  2014/2015.  Po  mszy  świętej  w  kościele  parafialnym  wraz  z  rodzicami  i  nauczycielami  spotkaliśmy  się  w  szkole.  Pani  dyrektor  mgr  Magdalena  Dranka-Żywiec  serdecznie  powitała  wszystkich  uczniów,  rodziców  i  grono  pedagogiczne,  a  następnie  krótko  omówiła  organizację  roku  szkolnego. Przedstawiła  wychowawców  poszczególnych  klas,  przydzieliła  opiekę  nad  klasopracowniami.   Życząc dużo  zapału,  wiary  w  siebie i  swoje  możliwości,  wielu sukcesów  w  nauce  zachęcała  wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.

Następnie  udaliśmy  się  do  swoich  klas  na  spotkania  z  wychowawcami,  którzy  zapoznali  nas  z    planem  lekcji  i nowymi  zadaniami  czekającymi  nas  w tym  roku.