Uroczystość zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego

 Już  na  początku  września  pełną  parą  ruszyła  kampania  wyborcza do  Ogólnoszkolnej  Rady  Uczniowskiej. Kandydaci   prezentowali  swój  program  wyborczy  i  plakatowali  swoimi  podobiznami  wszystkie  wolne  miejsca  na  korytarzu  i  w  klasach,  zachęcając  wyborców  do  oddania  głosów  na  siebie.

Nadszedł  dzień  wyborów.  21  września  komisja  wyborcza  przeprowadziła w  pełni  demokratyczne  wybory  Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu  wzięli  udział  wszyscy   uprawnieni  do  głosowania,  tj. uczniowie klas III - VI. W bezpośrednim i tajnym głosowaniu wyłoniony został Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCA:       Katarzyna Kozioł      kl. VI

ZASTĘPCA:                Aleksandra Stec      kl.VI

SKARBNIK:                      Kamil Sroka      kl.V

SEKRETARZ:                     Antoni Stój      kl.V

               

SEKCJA KULTURALNO- ROZRYWKOWA:

Milena Stójkl.VI

Kinga Budziakkl. VI

Nicol Materakl.V

Amelia Ciekielskakl. IV

Emilia Stróżyk kl.V

 SEKCJA PORZĄDKOWA:

Agnieszka Klęba        kl.V

Kamil Stec      kl.V

Łukasz Dolecki  kl.IV

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

                        Aleksandra Stachaczyńska   kl. V

                Patrycja Piecuch        kl.V

                     Karolina Stankowska        kl.IV

     

   W poniedziałek  28 września 2015 r.  nowo wybrany Samorząd Uczniowski został zaprzysiężony podczas uroczystego apelu. Członkowie SU przyrzekli:

  • Godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu

  • W pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności

  • Dbać o honor szkoły

  • Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły

  • Troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd szkoły

  • Dbać o piękno mowy ojczystej

  • Szanować poglądy i przekonania innych

  • Przeciwstawiać się wszelkim objawom wulgarności i agresji

     Na koniec głos zabrała Pani dyrektor, składając gratulacje  i wyrażając nadzieję na  owocną współpracę z Samorządem Uczniowskim.

    Funkcję opiekunów SU w roku szkolnym  2015/2016  pełnić będą p. Jolanta Proszek i p. Mariusz Szpak.

Nowo  wybranym  gospodarzom  naszej  szkoły  życzymy  sukcesów,  realizacji  przedwyborczych  obietnic,  zapału  do  pracy  i  godnego  reprezentowania  całej  uczniowskiej  braci.

 

 

POWODZENIA !!!

 

IMG 1809

IMG 1814

IMG 1815

 

Zebranie z Rodzicami

We  środę (23 września 2015) o godz.16.00 odbędzie się spotkanie Rodziców  z dyrektorem, a następnie z wychowawcami klas.

O godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie trójek klasowych.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Poniżej znajduje się wykaz podręczników, które będą obowiązywać w przyszłym roku szkolnym .

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6 

Uczniowie klas I, II, IV mają zapewnione podręczniki przez szkołę. 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe  w klasach I, II, IV są dotowane przez MEN czyli bezpłatne dla rodziców. 

 

Wyposażenie ucznia do ,,zerówki"

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

      1  września  rozpoczęliśmy  nowy  rok  szkolny  2015/2016  Pani  dyrektor  serdecznie  powitała  wszystkich  uczniów,  rodziców  i  grono  pedagogiczne,  a  następnie  omówiła  organizację  roku  szkolnego. Przedstawiła  wychowawców  poszczególnych  oddziałów,  przydzieliła  opiekę  nad  pracowniami.   Życząc dużo  zapału,  wiary  w  siebie i  swoje  możliwości,  wielu sukcesów  w  nauce  zachęcała  wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.

     Poinformowała  rodziców  o  ofertach  ubezpieczenia  uczniów  oraz  o  obowiązku  przekazywania  do  końca  września  informacji o  realizacji   obowiązku  szkolnego.  Dotyczy  to  tych  uczniów,  którzy  uczęszczają  do  innych  szkół, a  należą  do  obwodu  szkolnego   szkoły  w  Harklowej

Następnie  udaliśmy  się  do  swoich  klas  na  spotkania  z  wychowawcami,  którzy  zapoznali  nas  z    planem  lekcji  i nowymi  zadaniami  czekającymi  nas  w tym  roku.

Wycieczka do Ciężkowic

W tym roku szkolnym  nasza szkoła  przystąpiła do  udziału  w  projekcie  edukacyjnym „Unikalne  walory  Doliny  Rzeki  Białej  wartością  społeczną  i  ekonomiczną  regionu”   realizowanym   przez  Polski  Klub  Ekologiczny  w partnerstwie  z  Muzeum  Przyrodniczym  w Ciężkowicach. Udział  w  projekcie  pozwolił  nauczycielom  poznać  i  sprawdzić  narzędzia  edukacyjne możliwe  do  wykorzystania  w  edukacji  ekologicznej,  a  uczniom  przybliżył  w  sposób  atrakcyjny  i  ciekawy  zagadnienia  podstawy  programowej.

W ramach projektu w  dniach 17-18 kwietnia w Ciężkowicach odbyły się warsztaty treningowe dla nauczycieli pt."Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych". Uczestniczyły w nich nauczycielki naszej szkoły panie: Dorota Klęba i Elżbieta Acela. Zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach .

Kolejnym etapem projektu był udział uczniów naszej szkoły w dniu 15 czerwca w wycieczce do Ciężkowic dofinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podczas wycieczki dzieci zwiedzały z przewodnikiem  Rezerwat Przyrody "Skamieniałe Miasto" oraz   Muzeum Przyrodnicze gdzie brały udział w interaktywnym spektaklu w batyskafie oraz projekcji filmu.. Na uczestników wycieczki czekało wiele atrakcji m.in. gra terenowa  i  ognisko. 

 

IMG 1579

 

IMG 1590

 

IMG 1604