Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

        

            We środę, 21 września 2016r., w Szkole Podstawowej w Harklowej odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

            Tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Na początku dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych członków, a następnie odbyło się ślubowanie. W obecności pani dyrektor, pracowników oraz uczniów szkoły, przedstawiciele SU przyrzekli m. in. dbać o honor i dobre imię szkoły, okazywać szacunek pracownikom szkoły oraz rzetelnie wywiązywać się z powierzonych im zadań. Po powtórzeniu słów przysięgi, członkowie SU złożyli podpisy pod aktem ślubowania.

            Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka - Żywiec. Przypomniawszy zebranym, jaką rolę odgrywa Samorząd Uczniowski, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w SU, pogratulowała przedstawicielom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach, życzyła owocnej i satysfakcjonującej pracy. Na koniec poinformowała, iż funkcję opiekunów SU pełnić będą: p. Magdalena Berkowicz,

p. Jolanta Proszek oraz p. Mariusz Szpak.

PRZEWODNICZĄCA: PATRYCJA PIECUCH

ZASTĘPCA: AGNIESZKA KLĘBA

SKARBNIK: EMILIA STRÓŻYK

SEKRETARZ: MIKOŁAJ ZAJĄC

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA:

Nicol Matera, Karolina Stankowska, Amelia Ciekielska, Roksana Baron, Łukasz Pytel Anna Knapik

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Martyna Kusiak, Piotr Kuchta, Antoni Stój, Cezary Przybyło, Łukasz Dolecki, Wiktoria Lagowska, Angelika Piecuch      

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

Kacper Zborowski, Patryk Gotfryd, Kamil Sroka, Kacper Stygar, Magdalena Rewiś    

IMG 2713

IMG 2715

IMG 2716

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  W  dniu 20  września  odbyło  się  pierwsze  w  tym  roku  spotkanie rodziców  z  wychowawcami.  Podczas spotkania zapoznano  rodziców z dokumentacją regulującą pracę szkoły, omówiono  ważne sprawy  dotyczące   wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.  Rodzice poznali  także ofertę zajęć pozalekcyjnych proponowanych uczniom przez szkołę . W każdej  klasie  dokonano  wyboru  Klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:


Przewodniczący- Andrzej  Zając
Zastępca-  Marta  Ciekielska
Skarbnik-  Przemysław  Stygar
Sekretarz-  Aneta  Maczuga
Członkowie:  Wiesław  Gotfryd
                       Katarzyna  Pytel
                       Iwona  Łagowska
                       Marta  Zając
Komisja rewizyjna:
                      Wiesław  Gotfryd
                       Katarzyna  Pytel
                       Sylwia  Więcek


Nowo  wybranej  Radzie  życzymy dużo  zapału do pracy, optymizmu i wielu ciekawych pomysłów. Mamy  nadzieję,  że  wspólne  działania  przyniosą  naszym dzieciom wiele   radości, zadowolenia i uśmiechu.

Wrześniowe spotkania

W dniu 7 września 2016 r. o godz. 9.30 w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z policjantem Komendy w Skołyszynie. Pan  policjant. mówił  o  zasadach  poruszania  się  pieszych  i  rowerzystów  po  drogach.  Zwrócił  też  szczególną  uwagę  na  znaki  odblaskowe, dzięki którym  jesteśmy  bardziej  widoczni  dla  kierowców  i tym  samym   stajemy  się bezpieczniejszymi  użytkownikami drogi. Dzieci zadawały panu policjantowi pytania związane z bezpieczeństwem na drodze, na które chętnie udzielał odpowiedzi. Dzieci podziękowały za rady, a pan policjant na zakończenie spotkania życzył uczniom udanego , a przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego. 8 września uczniowie klas IV- VI  uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym ,,POWIEDZ NIE ! ". Podczas tego spotkania  uczniowie  mieli  okazję  m.in. poznać tajniki gry na perkusji, usłyszeć brzmienie instrumentów i poznać ich nazwy , niektórzy próbowali także swoich sił   jako artyści.

20160907 093921

20160907 093646

IMG 2696

IMG 2701

IMG 2704

 

Dobry początek


W dniu 20 września uczniowie naszej szkoły w składzie: Agnieszka Klęba, Emilka Stróżyk, Karolinka Stankowska, Maciek Woźniak, Kornel Dąbrowski oraz Łukasz Pytel reprezentowali szkołę w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych w Trzcinicy.
Był to chłodny, ale bardzo szczęśliwy dla nas dzień. Maciek okazał się być bezkonkurencyjny dla swoich rywali i z czasem 8,80 s. w biegu na 60 m. zagwarantował sobie udział w finale wojewódzkim w Rzeszowie. W jego ślady poszła Agnieszka. która  w biegu na 600 m również zajęła I miejsce. Emilka w biegu finałowym na dystansie 60 m, walczyła do samej mety, którą przekroczyła jaka trzecia i tym samym uzyskała awans na zawody wojewódzkie.
Świetnie spisali się nasi piątoklasiści, którzy musieli rywalizować ze starszymi od siebie kolegami. Łukasz w biegu na 1000 m. zajął czwarte miejsce, Kornel w biegu na 60 m. był szósty, a Karolinka w skoku w dal siódma.
Wszystkim naszym zawodnikom gratulujemy,  a Maćkowi, Emilce i Agnieszce życzymy powodzenia na zawodach wojewódzkich.

20160920 130920

20160920 131503

20160920 130822

20160920 115815

20160920 121419

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 1 września uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  w Harklowej rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Podczas uroczystej akademii  pani dyrektor mgr Magdalena Dranka- Żywiec ciepło przywitała wszystkie dzieci , rodziców oraz pracowników szkoły, a następnie omówiła organizację roku szkolnego. Przedstawiła wychowawców klas, przydzieliła opiekę nad  klasopracowniami. Uczniom życzyła wysokich wyników w nauce oraz powodzenia w konkursach i zawodach. Zachęcała  także   wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.