Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej informuje, że zapisy nowych dzieci do   oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022   rozpoczną się od dnia 26.01.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Karty zapisu dzieci do przedszkola można pobrać w sekretariacie szkoły.

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie szkoły (Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wszystkich danych)

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym składają u wychowawcy "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego"