INFORMACJA!

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Nauka w klasach I-III pozostaje bez zmian. Obowiązuje dotychczasowy rozkład zajęć lekcyjnych. W dalszym ciągu dla klas 0-III będzie organizowane dożywianie oraz opieka świetlicowa.

18.01.21 Procedury bezpieczeństwa w kl. I-III