Informacja

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie do 29 listopada br. decyzją Ministra przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Bez zmian pracuje oddział przedszkolny oraz świetlica szkolna. W dalszym ciągu dla oddziału przedszkolnego będzie organizowane dożywianie.