Dzień Edukacji Narodowej

                 13 października 2020 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy VII pod kierunkiem: p. Jolanty Proszek, p. Magdaleny Berkowicz i p. Mariusza Szpaka.              O oprawę muzyczną zadbali uczniowie klasy II, których przygotowała p. Barbara Łacek.
     Na wstępie prowadzący uroczystość powitali panią dyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi oraz koleżanki i kolegów. Później uczniowie wyrazili wdzięczność swoim nauczycielom za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. Życzyli dużo radości na każdy dzień odpowiedzialnej pracy pedagogicznej i spełnienia ambitnych planów na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Słowa podziękowania skierowali także do pracowników obsługi i administracji.                                              
      W dalszej części  uroczystości uczniowie wręczyli kwiaty. Następnie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec, która podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są wychowankowie. Wręczyła nagrody nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz pracownikom obsługi za rzetelną i sumienną pracę.                                                               

                 Podczas akademii odbyło się także uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego, którego członkami zostali:

          PRZEWODNICZĄCY: Przemysław Kuchta kl. VIII

     ZASTĘPCA: Kamila Gumienna kl. VII

           SKARBNIK: Wiktoria Warywoda kl. VII

           SEKRETARZ: Krystian Kusiak kl. VIII

           SEKCJA KULTURALNO – ROZRYWKOWA:

                                   Karolina Magdalena Sepioł kl. VII

                                   Paulina Zając kl. VII

                                  Bartosz Klęba kl. VII 

            SEKCJA PORZĄDKOWA:

                                   Manuela Libuszewska kl. VIII

                                   Kamil Gotfryd kl. VIII

                                   Rafał Stanek kl. VIII

                               

             SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

                               Zuzanna Rewiś kl. VIII

                                Agnieszka Czajka kl. VIII

                               Karolina Julia Sepioł  kl. VII

                                Marlena Chmura kl. VII

                   Pani dyrektor złożyła gratulacje członkom Samorządu Uczniowskiego i wyraziła nadzieję na owocną współpracę. Życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji powierzonych zadań.

IMG 20201018 WA0000

IMG 20201018 WA0005 1

IMG 20201018 WA0008

IMG 20201018 WA0006

IMG 20201018 WA0007

IMG 20201018 WA0009