Narodowe Czytanie 2020 r.

Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się 8 września 2020 roku przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego - wybitnego dzieła epoki romantyzmu czytały osoby sprawujące ważne funkcje w Gminie Skołyszyn oraz młodzież naszej szkoły.

       Celem akcji jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.                                                                            

       Spotkanie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Szkołę Podstawową w Harklowej rozpoczęła Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska, czytając okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie fragmenty „Balladyny” kolejno czytali: Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Paweł Gutkowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skołyszynie - Małgorzata Berkowicz; Sekretarz Gminy Skołyszyn - Izabela Jankowska - Zawada; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej  - Magdalena Dranka – Żywiec; Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn -  Dariusz Łyszczarz; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Joanna Dopart. Dalsze fragmenty czytali uczniowie naszej szkoły: Kamila Gumienna, Karolina Magdalena Sepioł, Paulina Zając, Jakub Marszałek oraz Przemysław Kuchta. W postać Goplany wcieliła się Karolina Julia Sepioł. Prowadzący imprezę Zuzanna Rewiś i Kamil Gotfryd wywiązali się również ze swojej roli znakomicie. Niecodzienną uroczystość uświetnił występ Bartosza Klęby.    

       Na zakończenie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Pani Marta Gąsiorowska podkreśliła wagę kultywowania i upowszechniania czytelnictwa. Zgromadzeni mogli także opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkowym stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta.  

IMG 8963

IMG 8926

IMG 8920 1

IMG 8929 1

IMG 9002

IMG 8953

IMG 8994

IMG 8988

IMG 8992

IMG 8996