Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu 1 września uczniów i rodziców klasy 0-VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej

 

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Godzina 9.00- spotkanie z wychowawcami uczniów klas 0-III

 1. klasa 0- świetlica

 2. klasa I – sala nr 8

 3. klasa II- sala nr 4

 4. klasa III- sala nr 10

Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: maseczka, rękawiczki.

Godzina 10.00 - spotkanie z wychowawcami uczniów klas IV-VIII

 1. klasa IV- sala nr 1

 2. klasa V- sala nr 3

 3. klasa VI – sala nr 7

 4. klasa VII- sala nr 6

 5. klasa VIII - sala nr 5
  1) Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, bez rodziców.
  2) Jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: przebywanie w wyznaczonej strefie – na zewnątrz szkoły oraz przestrzeganie zasad sanitarnych: dystans społeczny – min. 1,5 m od pracownika szkoły, innego ucznia lub rodzica, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, dezynfekcja rąk