Egzamin ósmoklasisty - informacje

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020r

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

znajduje  się  na  stronie  Kuratorium  Oświaty  w  Rzeszowie adres strony: ko.rzeszow.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów