INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Na stronie

     https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.docx

znajdują się dokładne informacje, z którymi należy się zapoznać.

RODZICE uczniów klas I-III, oddziału przedszkolnego, którzy deklarują udział swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych   informują telefonicznie dyrektora szkoły o tym fakcie. Pobierają oświadczenie i deklarację ze strony szkoły, wypełniają i dostarczają do szkoły do dnia 22 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA        DEKLARACJA RODZICA