Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 
 
Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

 

plak