Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…


      11 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Upamiętniła rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14 października 1773 roku. Program
artystyczny przygotowali uczniowie klasy V i VIII pod kierunkiem: p. Jolanty Proszek, p. Magdaleny
 Berkowicz i p. Mariusza Szpaka.
     Na wstępie prowadzący uroczystość powitali panią dyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi,
przedstawicieli Rady Rodziców, koleżanki i kolegów. W imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyli
Gronu Pedagogicznemu podziękowania za trud wkładany w kształcenie serc i umysłów
wychowanków. Życzyli dużo radości na każdy dzień odpowiedzialnej pracy pedagogicznej i spełnienia
ambitnych planów na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Następnie uczniowie zaprezentowali
program artystyczny. Występ uświetniła oprawa muzyczna, którą przygotowali uczniowie klasy
VI pod kierunkiem p. Barbary Łacek. Na uwagę zwracała także piękna dekoracja, którą wykonała
 p. Dorota Klęba.
      Po części artystycznej pani Dorota Gotfryd i pani Aneta Maczuga  w imieniu Rady Rodziców
złożyły życzenia i podziękowania pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom obsługi. W dalszej części 
uroczystości uczniowie wręczyli kwiaty. Później głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka –
Żywiec, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Wręczyła nagrody nauczycielom
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz pracownikom obsługi za rzetelną i sumienną pracę.

20191011 090440

20191011 091238

20191011 092220