Uroczystość zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego


                     26 września bieżącego roku szkolnego komisja wyborcza przeprowadziła w naszej szkole w pełni demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego.  W głosowaniu wzięli udział wszyscy uprawnieni do głosowania, tj. uczniowie klas IV – VIII. W tajnym głosowaniu wyłoniony został Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

          PRZEDODNICZĄCA: Karolina Stankowska kl. VIII

           ZASTĘPCA: Amelia Ciekielska kl. VIII

           SKARBNIK: Łukasz Dolecki kl. VIII

           SEKRETARZ: Roksana Baron kl. VIII

           SEKCJA KULTURALNO – ROZRYWKOWA:

                                  Zuzanna Przybyło kl. VIII

                                  Klaudia Piecuch kl. VIII

                                   Przemysław Kuchta kl. VII

                                  Manuela Libuszewska kl.VII

            SEKCJA PORZĄDKOWA:

                                   Łukasz Pytel kl. VIII

                                   Kacper Stygar kl. VIII

                                   Angelika Piecuch kl. VIII

                                   Gabriela Majewska kl. VIII

                                   Oliwier Czochara kl.VII

             SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

                                Ewa Kosińska kl. VIII

                                 Karolina Magdalena Sepioł  kl. VI

                                 Kamila Gumienna kl. VI

                                 Paulina Zając kl. VI

                    27 września 2019 roku Samorząd Uczniowski został zaprzysiężony podczas uroczystego apelu. Pani dyrektor złożyła gratulacje i wyraziła nadzieję na owocną współpracę z Samorządem Uczniowskim. Nowo wybranym gospodarzom naszej szkoły życzymy sukcesów, zapału do pracy i godnego reprezentowania całej uczniowskiej braci.

20190927 084044

20190927 084154