Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Z ortografią za pan brat”

                   10 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Święcanach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „ Z ortografią za pan brat”. Celem konkursu było wyrabianie spostrzegawczości ortograficznej, wdrażanie do samokontroli, budzenie zainteresowania ortografią, utrwalanie poznanych zasad i reguł ortograficznych oraz ich umiejętne zastosowanie. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Składał się on z dwóch części: testu ortograficznego i dyktanda. Naszą szkołę reprezentowali :Jakub Marszałek, który zajął II miejsce, wykazując się znakomitą znajomością reguł polskiej pisowni, Bartosz Klęba oraz Wiktor Ducal. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

20190610 120918

20190610 121017