Obchody 100–lecia niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Harklowej

 

       „ Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo.

Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska”.

                             Józef Piłsudski

       W dniu 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej odbyła się uroczysta akademia poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie klas: V i VIII pod kierunkiem pana Eryka Krawczyka.

     Występ rozpoczął się od wspólnego zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny, obejmujący treści, dotyczące bolesnego czasu w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nasz naród dzielnie stawał w obronie najcenniejszych wartości i nigdy się nie poddawał. Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, ożywiły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Społeczeństwo polskie przeżywając olbrzymią tragedię, podzielone zostało na dwa obozy i zmuszone do prowadzenia walki. Żołnierze legionowi pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa do Królestwa, aby walczyć z Rosjanami. 11 XI 1918 roku Józef Piłsudski jako naczelnik państwa przejął władzę w odrodzonej Polsce i rozpoczął odbudowywanie państwa polskiego po wielu latach zaborów. Polska była krajem niepodległym. Cały naród ogarnęła radość, spełniły się marzenia pokoleń. Poczuliśmy się nareszcie Polakami.

       Uczniowie w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawili losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na 1918 roku. Występ uświetniły pięknie zaśpiewane pieśni legionowe i patriotyczne oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca animowaną historię Polski. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor mgr Dranka – Żywiec, która podkreśliła ogromną wartość wolności oraz radość z niepodległego państwa, ze zwycięstwa, z wielkich przemian ustrojowych naszych przodków.

       Uroczysta akademia była z jednej strony wyprawą w przeszłość, a z drugiej skłoniła do refleksji nad wartością wolności i niepodległości, stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Społeczność szkolna z ogromnym wzruszeniem uczestniczyła w tych wyjątkowych obchodach        100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dając wyraz pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

SP Harklowa

IMG 4127

IMG 4130

IMG 4133

IMG 4137

S1380007

IMG 4139