Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce

           12 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Upamiętniła rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14 października 1773 roku. Program artystyczny przygotowali uczniowie VIII klasy pod kierunkiem: p. Jolanty Proszek, p. Magdaleny Berkowicz i p. Mariusza Szpaka.            

           Na wstępie prowadzący uroczystość powitali panią dyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi, przedstawicieli Rady Rodziców, koleżanki i kolegów. W imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyli Gronu Pedagogicznemu podziękowania za trud wkładany w kształcenie serc i umysłów wychowanków. Życzyli dużo radości na każdy dzień odpowiedzialnej pracy pedagogicznej i spełnienia ambitnych planów na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, będący metaforą szkolnego świata i nauczyciela jako mistrza, i opiekuna, który wskazuje swoim uczniom właściwą drogę, gdy się pogubią. Występ uświetniła oprawa muzyczna, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Łacek. Na uwagę zwracała także piękna dekoracja, którą wykonała p. Dorota Klęba.

         Po części artystycznej pani Dorota Gotfryd i pan Andrzej Zając w imieniu Rady Rodziców złożyli życzenia i podziękowania pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom obsługi. Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli kwiaty oraz pamiątkowe podobizny nauczycieli, które wykonali Patrycja Piecuch i Kamil Sroka – uczniowie VIII klasy. Później głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Wręczyła nagrody nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz pracownikom obsługi za rzetelną i sumienną pracę.

IMG 4061

IMG 4070

IMG 4073

IMG 4074

 

IMG 4060

IMG 4080