Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 3 września 2018r uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  w Harklowej rozpoczęli   nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas uroczystej akademii  pani dyrektor mgr Magdalena Dranka- Żywiec   serdecznie  powitała  wszystkich  uczniów,  rodziców  i  grono  pedagogiczne,  a  następnie  omówiła  organizację  roku  szkolnego. Przedstawiła  wychowawców  poszczególnych  oddziałów,  przydzieliła  opiekę  nad  pracowniami.  Wszystkim uczniom życzyła dużo  zapału,  wiary  w  siebie i  swoje  możliwości,  wielu sukcesów  w  nauce  zachęcała  wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.