Uroczystość zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego

              W dniu 6 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Harklowej odbyło się zaprzysiężenie  członków Samorządu Uczniowskiego.

           Uroczystość przebiegała w  podniosłej atmosferze. Na początku dokonano prezentacji składu SU, wymieniając funkcje poszczególnych członków, a następnie odbyło się ślubowanie. W obecności pani dyrektor, pracowników oraz uczniów szkoły, przedstawiciele SU przyrzekli m. in. dbać o honor i dobre imię szkoły, okazywać szacunek pracownikom szkoły oraz rzetelnie wywiązywać się z powierzonych im zadań. Po powtórzeniu słów przysięgi, członkowie SU złożyli podpisy pod aktem ślubowania.

            Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka - Żywiec. Przypomniała zebranym, jak ważną rolę odgrywa Samorząd Uczniowski.  Pogratulowała przedstawicielom sukcesu i życzyła owocnej i satysfakcjonującej pracy.

        

PRZEWODNICZĄCY: Patryk Gotfyd

ZASTĘPCA: Agnieszka Klęba

SKARBNIK: Emilia Hendzel

SEKRETARZ: Martyna Kusiak, Zuzanna Rewiś

SEKCJA KULTURALNO - ROZRYWKOWA  :

Nicol MateraAngelika Piecuch

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Roksana Baron, Agnieszka Czajka, Łukasz Dolecki

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

Kacper ZborowskiKarolina Stankowska, Dominika Czech