Razem możemy więcej!

         Nowy obraz sp

 

 We wrześniu bieżącego roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły,

już po raz kolejny uczestniczyli w akcji „ Sprzątanie Świata”, organizowanej przez Fundację

Nasza Ziemia. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „ Nie ma śmieci – są surowce”.     

          Celem kampanii ekologicznej było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz

inicjowanie przedsięwzięć, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na

środowisko.        

           Podsumowując inicjatywę,  przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych

 zaprezentowali społeczności szkolnej sprawozdania z czynności, przeprowadzonych

w ramach akcji.  Aktywnie włączając się w działania, uczniowie uporządkowali teren

wokół szkoły, wykonali prace plastyczne oraz plakaty, zawierające hasła związane z ideą

 kampanii. Omawiali także problematykę dotyczącą dbania o środowisko na godzinach

 wychowawczych. Ponadto złożyli deklaracje dotyczące segregowania śmieci, zbiórki

 makulatury, nakrętek i zużytych baterii.               

           Udział uczniów naszej szkoły w  „Sprzątaniu Świata” z pewnością przyczynił się

do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego.       

IMG 3569

IMG 3572