Święto Patrona

Zwyciężyć siebie samego - największe zwycięstwo."

                 Tadeusz Kościuszko
22 czerwca  obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. W tym roku program artystyczny przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego  pod opieką p.Jolanty Proszek.   Po odśpiewaniu hymnu państwowego, narratorzy przypomnieli wydarzenia historyczne związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki. Następnie   uczniowie pięknie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Magdalena Dranka- Żywiec podziękowała twórcom patriotycznego przedstawienia podkreślając jego wartość wychowawczą i artystyczną. Podsumowała również konkurs wiedzy o Patronie Szkoły nagradzając jego laureatów.Uroczystość ta była doskonałą okazją do nagrodzenia uczniów za ich naukowe, sportowe czy artystyczne sukcesy oraz pracę w organizacjach szkolnych i udział w konkursach. Uczniowie szkoły w dowód uznania otrzymali m.in. dyplomy i książki oraz gratulacje z rąk p. dyrektor .

 IMG 3521

IMG 3541