IV Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy

       16 maja 2017roku w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem : " Przyjaciel ze świata zwierząt".                

         Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów zamiłowania do czytelnictwa, podnoszenie kultury słowa, poprzez zdolność pięknego opowiadania, rozbudzanie wrażliwości dzieci na piękno literatury oraz możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień przez uczniów.

       Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się umiejętnością pięknej recytacji, doskonale opanowali gest sceniczny, mimikę. Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Hendzel, uczennica klasy IV oraz Patryk Gotfryd, uczeń klasy VI, który prezentując fragment "Białego Kła" Jacka Londona otrzymał wyróżnienie.