Nowa Rada Rodziców

       W  dniu  9  września  odbyło  się  pierwsze  w  tym  roku  spotkanie  organizacyjne  rodziców  z  wychowawcami. Zapoznano  rodziców z dokumentacją regulującą pracę szkoły:

            Omówiono  ważne sprawy  dotyczące   wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,  podano ofertę zajęć pozalekcyjnych proponowanych uczniom przez szkołę . W każdej  klasie  dokonano  wyboru  Klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców.

Skład  Rady  Rodziców  w  roku  szkolnym  2014/2015

przewodnicząca:  Iwona  Łagowska

zastępca:  Marta  Zając

skarbnik:  Aneta  Sokołowska

sekretarz:  Marta  Ducal

członkowie: Anna  Wieczorek,  Marta  Ciekielska, Beata  Kuchta

Nowo  wybranej  Radzie  życzymy dużo  zapału  i  optymizmu. Żywimy  nadzieję,  że  wspólne  działania  przyniosą  naszym dzieciom wiele  zadowolenia,  radości i uśmiechu.