Spotkanie z policjantem

Policjant  Posterunku  w  Skołyszynie  spotkał  się  w  dniu  4  września  z uczniami  klas I-III. Spotkanie  dotyczyło  bezpieczeństwa  dzieci  na  drodze.  Policjant  mówił  o  zasadach  poruszania  się  pieszych  i  rowerzystów  po  drogach  gminnych  i  powiatowych.  Zwrócił  też  szczególną  uwagę  na  znaki  odblaskowe,  które  teraz  szczególnie  w  okresie  jesieni  i  zimy  powinny  być  na  naszych  kurtkach  i  plecakach. Dzięki  nim  jesteśmy  bardziej  widoczni  dla  kierowców  i tym  samym   stajemy  się bezpieczniejszymi  użytkownikami   drogi.