Spotkanie ,,Przy wigilijnym stole"

 

17 grudnia 2016 roku w Domu Ludowym w Harklowej odbyło się spotkanie „Przy wigilijnym stole” delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z Harklowej, Lisowa, Przysiek, Sławęcina, Siepietnicy, Święcan i Skołyszyna.

Spotkanie zaszczycili goście m.in. Radni Rady Powiatu, Wójt Gminy Zenon Szura, Zastępca Wójta Gminy Stanisław Pawluś, Skarbnik Gminy Jacek Kędzior, Sekretarz Gminy Janina Byczek, Sołtys wsi Harklowa Kazimierz Goleń i wielu innych.

Spotkanie przy wigilijnym stole uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Harklowej przygotowane przez Barbarę Łacek i Dorotę Klębę oraz młodzież z KSM w Harklowej.

Po powitaniu wszystkich przez Przewodniczącą KGW w Harklowej Annę Wieczorek zaproszeni goście skierowali do zebranych życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 

IMG 3083