Rozpoczęcie roku szkolnego

1    września  rozpoczęliśmy  nowy  rok  szkolny  2014/2015.  Po  mszy  świętej  w  kościele  parafialnym  wraz  z  rodzicami  i  nauczycielami  spotkaliśmy  się  w  szkole.  Pani  dyrektor  mgr  Magdalena  Dranka-Żywiec  serdecznie  powitała  wszystkich  uczniów,  rodziców  i  grono  pedagogiczne,  a  następnie  krótko  omówiła  organizację  roku  szkolnego. Przedstawiła  wychowawców  poszczególnych  klas,  przydzieliła  opiekę  nad  klasopracowniami.   Życząc dużo  zapału,  wiary  w  siebie i  swoje  możliwości,  wielu sukcesów  w  nauce  zachęcała  wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy.

Następnie  udaliśmy  się  do  swoich  klas  na  spotkania  z  wychowawcami,  którzy  zapoznali  nas  z    planem  lekcji  i nowymi  zadaniami  czekającymi  nas  w tym  roku.