Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

        

            We środę, 21 września 2016r., w Szkole Podstawowej w Harklowej odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

            Tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Na początku dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych członków, a następnie odbyło się ślubowanie. W obecności pani dyrektor, pracowników oraz uczniów szkoły, przedstawiciele SU przyrzekli m. in. dbać o honor i dobre imię szkoły, okazywać szacunek pracownikom szkoły oraz rzetelnie wywiązywać się z powierzonych im zadań. Po powtórzeniu słów przysięgi, członkowie SU złożyli podpisy pod aktem ślubowania.

            Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka - Żywiec. Przypomniawszy zebranym, jaką rolę odgrywa Samorząd Uczniowski, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w SU, pogratulowała przedstawicielom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach, życzyła owocnej i satysfakcjonującej pracy. Na koniec poinformowała, iż funkcję opiekunów SU pełnić będą: p. Magdalena Berkowicz,

p. Jolanta Proszek oraz p. Mariusz Szpak.

PRZEWODNICZĄCA: PATRYCJA PIECUCH

ZASTĘPCA: AGNIESZKA KLĘBA

SKARBNIK: EMILIA STRÓŻYK

SEKRETARZ: MIKOŁAJ ZAJĄC

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA:

Nicol Matera, Karolina Stankowska, Amelia Ciekielska, Roksana Baron, Łukasz Pytel Anna Knapik

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Martyna Kusiak, Piotr Kuchta, Antoni Stój, Cezary Przybyło, Łukasz Dolecki, Wiktoria Lagowska, Angelika Piecuch      

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

Kacper Zborowski, Patryk Gotfryd, Kamil Sroka, Kacper Stygar, Magdalena Rewiś    

IMG 2713

IMG 2715

IMG 2716